Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Webdiskussion: Weaving Theory – Feminine Craft to Mode of Design

 


 

Program i samband med utställningen Vinterklassiker: Greta Skogster-Lehtinen

Publiken är välkommen att följa med en online-diskussion mellan T’ai Smith och Leena Svinhufvud. Den kanadensiska konsthistorikern Smith är författare till boken Bauhaus Weaving Theory: From Feminine Craft to Mode of Design. Svinhufvud är ansvarig museipedagog vid Designmuseet i Helsingfors. Programmet sker på engelska.

I Bauhaus Weaving Theory utmanar T’ai Smith den allmänna uppfattningen om att hantverk är manuell och teknisk konst som aldrig är intellektuell. Hon hittar nya betydelser i Bauhaus-väverskornas skriftliga alster och visar hur Anni Albers, Gunta Stölzl och Otti Berger ifrågasatte antaganden om hantverkets feminina natur.

Den finländska textilformgivaren Greta Skogster-Lehtinens (1900–1994) utställning erbjuder en möjlighet att begrunda frågor om det materiella och teoretiska inom textil praxis. Diskussionen utmanar den traditionella uppfattningen om att textiler enbart är handarbete och lyfter fram handvävning som intellektuell verksamhet. Kan det här perspektivet förändra vår syn på nordisk designhistoria? Vilken inverkan hade Bauhaus vävningsteorier i Finland?

Diskussionen ordnas i samarbete med Designmuseet.

 

Bekanta dig med utställningen här.

 

T’ai Smith Weaving Theory – Feminine Craft to Mode of Design

T’ai Smith är biträdande professor i modern och samtida konsthistoria och mediestudier vid University of British Columbia i Vancouver. Hon är författare till verket Bauhaus Weaving Theory: From Feminine Craft to Mode of Design (University of Minnesota Press, 2014). Smith har föreläst runt om i världen och publicerat internationellt om textilkonst, design och teori. Hennes texter har publicerats i flera tidskrifter som till exempel Art Journal, Grey Room, Texte zur Kunst och Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung samt i Museum of Modern Arts, ICA Bostons och Tate Moderns kataloger. Hon bidrog också till Anni Albers On Weaving: New Expanded Edition (Princeton University Press, 2017). För tillfället arbetar hon med två bokmanus: Fashion After Capital och Textile Media: Tangents from Modern to Contemporary Art.

 

Leena Svinhufvud Weaving Theory – Feminine Craft to Mode of Design

Leena Svinhufvud har varit ansvarig museipedagog och curator vid Designmuseet i Helsingfors sedan år 1998. Hon är konsthistoriker, filosofie doktor och docent vid sin alma mater, Helsingfors universitet. Svinhufvud skrev sin doktorsavhandling om modernisering och textildesign i Finland under 1920 och -30-talen. Hon är specialiserad på den moderna textildesignens historia och har curaterat utställningar och publicerat extensivt om ämnet. Hennes senaste bok heter Greta Skogster-Lehtinen – Tekstiilitaiteilija (2019, tillsammans med Päikki Priha).


Bild: Arbetsskiss för mattan Nutid, hårgarnsmatta, 1920-1940-tal, reprofoto. Privat samling.