Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Galleri Gata: Annika Bergvik-Forsander och Ylva Holländer

Apa Supra

2021

 

Stiftelsen Pro Artibus samarbetar sommaren 2021 med Galleri Gata i Borgå. I år är det bildkonstnär Annika Bergvik-Forsander som tillsammans med Galleri Gatas grundare, bildkonstnär Ylva Holländer har gett underfarten för fotgängare intill Gamlas stan en ny skepnad. Stiftelsen har tillsammans med Holländer bjudit in Bergvik-Forsander till galleriet.

Det som förenar dessa två bildkonstnärer är färg och organiska former. De har fritt samarbetat och skapat en färgdialog i tid och rum. Ylva Holländer fortsätter samtidigt med sin process, i vilken samma målning förändras från år till år genom att nya färger, mönster och former sätts till den ursprungliga målningen. Det är nu fjärde året i rad och de olika elementen bildar ett alltmer rytmiskt collage där färgerna är utgångspunkten.

Galleriet skiljer sig från andra konstgallerier genom att det bara har två väggar, men ändå har en känslan av ett eget begränsat rum. Det är inte frågan om traditionellt muralmåleri utan Galleri Gata gör märk väl samtida konst synlig i ett offentligt urbant rum. Bakom projektet finns en vilja att möta en större publik. Men det är också ett ställningstagande för hur vår stadsmiljö kan göras trivsammare. Konsten med sitt innehåll, färg och form kan förändra platser som inte annars anses vara intressanta.

Ylva Holländer tog initiativ till Galleri Gata år 2018. Galleri Gata byter skepnad en gång i året. Det första verksamhetsåret var Jaakko Rönkkö inbjuden konstnär, år 2019 Sirkka Tapio och ifjol Elina Sarlin. Projektet görs också i samarbete med Borgå stad.