Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Yngve Bäck

Pro Artibus samling innehåller gott om verk av Yngve Bäck. Konstnären testamenterade de verk som var i hans ägo till Svenska Litteratursällskapet, och verken tillföll senare Pro Artibus. Stiftelsens samling innehåller verk allt från 1920-talet till och med de sista verksamma åren, och följaktligen är konstnärens karriär representerad i sin helhet.

Yngve Bäck föddes i Vasa år 1904 och dog i Helsingfors år 1990. Han studerade vid Finska Konstföreningens ritskola 1923-1924, Helsingfors universitets ritsal 1923-1925 och ytterligare vid École des Métiers d’Art i Paris 1957-1958. Nästan hela sitt liv bodde han utomlands om vintrarna, först i Frankrike och senare i Spanien. Konstnären debuterade med en utställning på Konstsalongen i Helsingfors år 1928.

År 1990 intervjuades konstnären av konsthistorikern Erik Kruskopf, och berättade då följande om sitt arbete: ”Egentligen tycker jag att man kan måla precis vad som helst, men det måste finnas en poäng i motivet. Mitt motiv ska säga mig någonting i någon form och så målar jag det som jag först fängslades av.” Det är lätt att känna igen Bäcks verk, speciellt de efterkrigstida. De representerar ett kraftigt koloristiskt måleri, som rör sig på gränsen mellan det föreställande och icke-föreställande. Erik Kruskopf har skrivit om dubbelheten i Bäcks konst: att den ofta verkar mer icke-föreställande än den vid närmare betraktelse är.

Bäck var en av sju medlemmar i konstnärsgruppen Prisma. Konstnärerna ställde ut tillsammans och ville främja de konstnärliga uttryck där klara former och en av ljus präglad färgvärld stod i centrum. Gruppen hade också som mål att göra den finländska konsten mer internationell, samt att öka kännedomen om utländsk konst i Finland. Det blev också lättare och förmånligare att ställa ut som grupp, under en tid då det var brist på lämpliga utställningsutrymmen. Gruppen var aktiv 1956-1961, men hade ytterligare två utställningar efter det. Gruppens övriga medlemmar var Gösta Diehl, Ragnar Ekelund, Torger Enckell, Unto Pusa, Sigrid Schauman och Sam Vanni.

Bäck skrev följande i gruppens manifest: ”Egentligen har vi ingen gemensam programförklaring. Vi motsätter oss mystiskt, av känslorna styrt tänkande, och förespråkar en klarhet som grundar sig på eftertanke. Vi vill inte kämpa mot någonting, utan enbart fästa uppmärksamhet på vårt synsätt. Vi tror att det här sker aningen mer effektivt om vi verkar som grupp.” Föregående citat kan ses om ett inlägg i debatten om det rådande konstpolitiska tillståndet, som inom måleriet huvudsakligen lämnade utrymme för en känslodriven expressionism. Bäck och de andra konstnärerna i Prisma-gruppen ville föra fram också andra konstnärliga möjligheter.

Yngve Bäck var en mångsidig och produktiv bildkonstnär. Han gjorde flera monumentalmålningar, till exempel en väggmålning för Finska Socker AB (Helsingfors 1955), en väggmålning till Söderviks kraftverk (Helsingfors 1960), en altartavla till Sarvsalö kapell (Pernå 1962) och en väggmålning till Helsingfors stads Vita salen (1963). Bäck deltog aktivt i nordiskt samarbete och blev utnämnd till hedersprofessor år 1973. Till minne av Yngve Bäck samt dennes hustru Märta Bäck grundades en stiftelse som delar ut stipendier till bland annat konstkritiker.

 

Juha-Heikki Tihinen