Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Nested Realities Akt II

Emma Ainala, Fries Before Guys, 2018. Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA

Utställningen Nested Realities visar i dess andra hängning 13 konstnärer som på olika sätt för fram surrealistiska undertoner i sina verk.

Utställningen, som fick sin början i juni, delas in i två olika akter där tid och rum ställs upp och ned. Den första hängningen som skedde i försommarljus påvisade mörker och existentialism, medan den andra, med början i november, har ljusare och lekfullare toner.

Likt surrealisterna från det tidiga 1920-talet fungerar även här mystik, absurdism, irrationalitet och metamorfos som ledord, likaså ett sökande efter vår tids myt. Flera av verken i utställningen betonar drömtillstånd och speglingar, verk som lönndörrar till det undermedvetna där man i gränslandet mellan vakenhet och sömn söker kontakt med människans sanna natur. Drömmen öppnar upp för att se och uppleva omgivningen och den egna kroppen på ett annat sätt. Många av verken i utställningen tar också fasta på så kallade kapslade verkligheter, det vill säga upplevelsen av att samtidigt vara inne i en annan verklighet: ett slags superrealitet. I och med digital kommunikation har vi inte bara en gemensam plattform för information, vi har vidgat hela vår uppfattning om existensen i en gemensam virtuell sfär, ett supersurrealistiskt bildflöde vi hela tiden möter i vår vardag.

Utställningen tar fram nyproducerade verk, såsom en rumslig installation av Markus Kåhre och en relief av den svenska konstnären Hilda Hellström. Med finns också verk ur Pro Artibus egen samling, inklusive museilån och lån från privata samlingar. Till exempel Anna Estarriolas och Emma Ainalas verk är i egna dialoger i den första och andra akten. Likaså  förändras Maija Albrechts installation med grafik och assemblages samt Kaisaleena Halinens installationer utgående från teman i de två akterna.

Camilla Granbacka
Curator

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Stängt 15.4–23.5
Nästa utställning öppnar 24.5

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17