Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Svampen av Gunzi Holmström i Hanaholmens konstpark

I september 2023 invigs Svampen (2023) av Gunzi Holmström i Hanaholmens konstpark. Stiftelsen Pro Artibus har fungerat som konstnärlig sakkunnig i projektet. Konstverket har producerats av Hanaholmens kulturcentrum, Konstsamfundet och Stiftelsen Pro Artibus.

Det interaktiva konstverket Svampen består av en olivgrön bronsskulptur med en drömmande och suggestiv ljudvärld. Biosensorer under marken fångar upp signaler från kommunikationen mellan mycel och trädens rötter. Genom impulserna uppstår en sällsam musik vid havsstranden på Hanaholmens sydvästra udde.

Installationen är inspirerad av den aktuella ekologiska forskningen, där man i många experiment har konstaterat att svampar, träd och andra växter har aktiva och intelligenta aktiviteter och ett omfattande samarbete. Bildkonstnären Gunzi Holmström vill väcka nyfikenhet och intresse vad beträffar de komplexa ekologiska processerna som pågår dolda för våra ögon. Den mjuka och meditativa ljudvärlden förmedlar en upplevelse av att allt i naturen omkring oss är liv och medvetande.

Svampen är Holmströms tredje offentliga konstverk. Tekniken har planerats och genomförts av Jari Lehtinen, och verket använder toner från instrumentet Bell Tree, som tillverkas av företaget Aluphone i Danmark.

För mer information om Gunzi Holmströms konst, se konstnärens hemsida www.gunholmstrom.com