Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Stiftelsen Pro Artibus nyförvärv 2023 

Torger Enckells verk på Elverkets vägg. Se alla Torger Enckells verk i samlingen här.

Från familjesamling till samproduktion

Samlingen utökades under år 2023 med sammanlagt 39 konstverk. Vid en jämförelse med de föregående åren är detta ett anmärkningsvärt antal. År 2021 införskaffades 12 verk och år 2022 införskaffades ett verk, berättar kurator för samlingen Juha-Heikki Tihinen.

Till antalet utgörs den största nyanskaffningen av Torger Enckells (1901–1991) helhet, bestående av 29 verk. Verken representerar Enckells produktion från 1920-talet till 1980-talet. Helheten kompletterar de verk som sedan tidigare ingår i samlingen och breddar den samtidigt genom aspekter såsom media, innehåll och tid. Den Enckellska samlingen, som skaffades genom konstnärens släktingar, innehåller allt från tidig grafik, självporträtt, porträtt av familjemedlemmar och erotiska ämnen till italienska landskap. Av central betydelse är de många verken med självbiografiska inslag.

År 2023 inköptes också ett tidigt verk av Susanne Gottberg (f. 1964). Verket Utan titel (1988) kompletterar de verk av Gottberg som sedan tidigare finns i samlingen. Under året har vi också mottagit Susanne Gottbergs och Markus Kåhres (f. 1969) monumentala samproduktion Samtidigt någon annanstans (2019). Helheten, bestående av tio delar, har ett konsthistoriskt värde och är samtidigt ett viktigt tillägg i stiftelsens samling. Verket skapades ursprungligen för Gottbergs separatutställning på Helsingfors konsthall och var den tredje installationen som tillkommit genom ett samarbete mellan de båda konstnärerna.

En ny konstnär i stiftelsen samling är Astrid Strömberg (f. 1990). Två abstrakta verk av Strömberg, Shield-maiden och Above, införskaffades år 2023. Samlingen utökades också med fyra grafiska verk av Sofia Wilkman (f. 1956), en målning av Pamela Brandt (f. 1950) och en målning av Henri Wuorila-Stenberg (f. 1949). Verken kompletterar väl de verk av respektive konstnär som sedan tidigare finns representerade i samlingen. Sammantaget stärker 2023 års förvärv andelen av både modern och samtida konst i stiftelsens samling.

Astrid Strömberg, Shield-maiden, 2022, olja och spackel på duk.