Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Kräftteatern

”I mitt verk Kräftteatern syns små förskjutningar, sprickor i den polerade ytan, antydningar om hur karnevalistisk festen kan bli. Rollerna uttänjs. Vem kniper vem i baken eller kysser en annans partner under bordet? Värdinnan spyr diskret på golvet men fortsätter ändå att hålla sitt tal. Efter att festen varit på väg att totalt spåra ur börjar allt om igen som om inget skulle ha hänt. Kräftteatern blir en tableau vivant i filmform av en klassisk kräftskiva en som håller på att urarta.”

Kräftteatern beskriver, förutom den offentliga festliga sidan, också vad som sker i bakgrunden. Verket producerades i samband med Stiftelsen Pro Artibus utställning Kräftskivan -en finlandssvensk karneval i Galleri Elverket, Ekenäs, hösten 2014

Johanna Lecklin (f. 1972 i Helsingfors) blev doktor i bildkonst från Konstuniversitetets bildkonstakademi år 2018. Hon fick sin magisterexamen från samma universitet år 2003. År 2008 blev hon också filosofie magister från Helsingfors universitet. Lecklin arbetar med fotografi, rörlig bild och deltagande konst. Sedan år 2001 har hon haft många separatutställningar. Hennes verk har visats runtom i världen och finns i många finländska museisamlingar. Lecklin har bland annat fått Finska Konstföreningens pris år 2013 och 2001.