Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 27.5–6.6. Nästa utställning öppnar 7.6

Oviss/ Epävarma

“En målning kan forma ett oavslutat kretslopp av ljus – ge upphov till ett
återkommande mottagande av skeende – får sinnet att återuppleva intryck.

Upprepandet blir en väg.

I mötet med målningen upptäcker vi i upplevelsen en förklaring och
i dess upprepning likaså, genom återupplevelse.
Ett tillstånd av mottaglighet hos betraktaren i det fortlöpande skeendet öppnar
för en rad av förändringar.

Måleriet är ett mångsidigt medel för uttryckande av livets gåtfullhet.

Måleriet har särskild styrka att omfatta beskrivandet av det oförklarliga
och det gåtfulla. Vi lär oss förstå förvandling. Så länge vi är i ögonblicket.

I mitt arbete söker jag tydliggöra förhållandet mellan det beskrivande och det
icke-beskrivande. Mitt måleri är tveksamt abstrakt.
Ofta befinner jag mig i mitt arbete kanske långt ifrån de modernistiska ideal,
som mina verk tidvis innefattar.”

Tommi Mäkelä (1954) är utbildad vid Fria Konstskolan i början av 70-talet. Han har en lång karriär som målare bakom sig, med flertalet utställningar både i Finland och utomlands. Han har dessutom varit aktivt engagerad i olika förtroendeuppdrag inom konstvärlden, exempelvis i Nordiska Konstskolans delegation, Målarförbundets styrelse och i Nordiska Konstförbundet. Han har deltagit i internationella konstprojekt och verkat som lärare på många institutioner, bl. a Konsthögskolan Valand och Bildkonstakademin i Helsingfors där han var lektor, överlärare och professor i måleri. Mäkelä bor numera i Karislojo.