Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Intagare av fjädervatten ur Bonks classic machinery

Alvar Gullichsens skulptur ger uttryck för nostalgi. Den lilla vagnen är uppbyggd av element som för tanken till ånglokens tid. Materiens gedigna tyngd är omisskännlig och blir tillsammans med titeln till ett uttryck för en tilltalande paradox. De enstaka delarna förefaller bekanta, de kan kännas igen ur andra sammanhang. Här har de dock blivit till en sammansättning som saknar motsvarighet i den realistiska världen. På det för honom karakteristiska sättet har Gullichsen skapat ett maskineri som förefaller verklighetstroget och konkret utan att ändå ha förutsättningar eller ens ett syfte för en verklig existens. Den återger snarare drömmar, en längtan till en annan verklighet.

Samtidigt kan den ses som en illustration för den industriella världens vansinniga tillvaro där allt sist och slutligen kan vändas till sin egen motsats. Det meningslösa framträder slående i framställningen där den skenbara fulländningen blir till en illusion. Detta betonas ytterligare av den lilla skylten där tekniska fakta belyses. Gullichsens absurda värld har inget att göra med framtidsvisioner, han riktar blicken tillbaka mot det förflutna. Verket skapar en föreställning om tiden som flytt, tiden då människan ännu hade intresse för hantverk och personliga utforskningar. Man kan riktigt föreställa sig en uppfinnare ur det förgångna vars mål i livet var att få sina idéer att fungera i verkligheten. Och det outtröttliga arbetet med en envetenhet och entusiasm som numera är människan främmande.

Alvar Gullicksen (f. 1961 i Helsingfors) studerade måleri vid Bildkonstakademin i Helsingfors åren 1984–89. Under sista studieåret bytte han till skulpturavdelningen och utvecklade de första ”Raba-Hiff”-maskinerna. Hans första separatutställning ägde rum i Helsingfors 1989. Gullichsen är mest känd för sina popkonstverk och sitt imaginära ”Bonk Business”-företag. Han har även ställt ut stora färggranna målningar, arbetat med musik och initierat tvärkonstnärliga projekt.

Leena Kuumola, konstkritiker (2008)