Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 11–17

Dimensionell konstellation

Som en logisk konsekvens av Nordströms undersökningar av rörelse, linje och form i måleriet följde det skulpturala uttrycket, företrädesvis i syrafritt stål. Hans rytmiska kompositioner jämfördes ofta med jazz och detta inte osökt. Nordström samlade på jazzskivor och hans digra samling är legendarisk. Den finns numera på Nationalbiblioteket.

Lars-Gunnar “Nubben” Nordström (1924 – 2014) är ett av de centrala namnen i finskt konstliv under efterkrigstiden. Han företrädde den konstruktivistiska riktningen och kan räknas till pionjärerna för non-figurativ konst i landet. Hans matematiskt konstruerade målningar med strama uttryck möttes inledningsvis av kritiska röster och oförståelse på hemmaplan, men Nordström kunde framgångsrikt räknas till de för tiden rådande internationella strömningarna.

I samband med invigningen av “Dimensionell konstellation” 1978 i Ekenäs bibliotek kallade Nordström själv verket “en tredimensionell rörelse som vill visa hur vår kultur växer under ofta mycket hårda villkor”.