Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Dimensionell konstellation

Lars-Gunnar Nordströms stålskulptur ”Dimensionell konstellation” från 1978 är deponerad av Stiftelsen Pro Artibus för två år på Hanaholmen, där den ges en unik inramning mot havet med omgivande tallar och kulturcentrets sjuttiotalsbyggnad i bakgrunden. Lars -Gunnar Nordström kallade själv verket “en tredimensionell rörelse som vill visa hur vår kultur växer under ofta mycket hårda villkor.” Vilket är ett mycket aktuellt tema också idag. Kargt men dynamiskt strävar den uppåt. Likt en knotig tall utsatt för hårda vindar vid havsbandet.

Lite på samma sätt kan man se på Lars Gunnar Nordströms konstnärsbana. Han var en pionjär för det abstrakta inom konsten i Finland, det vill säga konstruktivismen. Nordström var faktist den första som höll en soloutställning med helt abstrakta målningar i Finland, året var så sent som 1949. Han var till och med före Birger Carlstedt i detta fall. Det var strax efter en resa i Paris som gav Nordström starka intryck bland annat av Vasarelys konst. Men det totalt abstrakta och intryck från kontinenten togs inte väl emot i Finland under denna tid, man ville faktist då ännu, strax efter kriget favorisera det nationella. På 1950-talet inverkade han på ett avgörande sätt på den abstrakta konstens genombrott i Finland och började redan då även skapa stora väggmålningar, vilket visar hans intresse för att integrera bildkonsten med arkitekturen. Nordström höll dock envist fast vid sin bildvärld och in på sjuttiotalet kom han att få ett större namn omkring sig, blev erkänd och känd som Nubben. Då började han också göra dessa stålskulpturer. Han blev vald till Årets konstnär 1983 och hade då en stor utställning i Konsthallen, 1993 visades han stort i Helsingfors stads konstmuseum och 1996 ordnade Pro Artibus en ambulerande utställning i olika finländska konstmuseer.

Nubben avled år 2014, 89 år gammal. Han växte upp i en arkitektfamilj, studerade till inredningsarkitekt och arbetade i början av sin karriär på en arkitektbyrå och ritade möbler. Men han valde snart att måla, göra grafik och skulpturer.

Det rumsliga och arkitektoniska går som en röd tråd genom hela Nubbens produktion. Han såg konstverkets möjlighet att påverka folks upplevelse av ett rum. Nubben kunde placera sina bilder intill stora speglar i vissa av sina utställningar. Så att han kunde visa samspelet mellan rummet och konstverket och skapa en känsla av spänning och dynamik. Det är roligt att här intill finns ett spegelblankt verk av Jeppe Hein. Steget från dessa spegelinstallationer blev därför inte långt att göra tredimensionella verk för Nubben och han har arbetat en hel del med skulptur. Bland Nordströms offentliga konstverk hittas utöver denna stålskulptur en väggkomposition i emalj i hamnterminalen i Vasklot samt en monumentalmålning i Tekniska läroverket i Esbo. Han byggde upp sina skulpturer på samma konstruktivistiska sätt som målningarna. Det vill säga en betoning på geometri, räta linjer och bågar, i klara färger. Hans grafiska mönster får ytterligare utrymme i den tredimensionella formen. Skulpturerna är sirligt arkitektoniska men även lekfulla och några av dem har nästan en mänsklig gestaltning. Skulpturerna är ofta uppbyggda av vissa formelement som han varierar och upprepar. En matematisk rytm är det egentliga innehållet i bilderna.

Nubben var mycket intresserad av jazzmusik och hade en av de största privata skivsamlingarna i Finland: en samling på cirka 11 000 jazzskivor. Musiken var starkt kopplad till hans skapande. Han har själv uttalat att ”Om människorna en dag kunde se färger och former i konsten på samma självklara sätt som när de lyssnar till toner och klanger i musiken.” (1981) …”Jag bygger upp konsten matematiskt, liksom i musiken, jag skapar musik för ögat, med klang och rytm som grundar sig på färgernas egen mekanik.” Intressant är hur han förenar det matematiska, ett rent intellektuellt utförande med jazzens intuition och spontanitet. Ofta finns det med ett nät av variationer och upprepningar i hans verk. Det är inte frågan om av slumpen tillkomna verk, utan resultat av subtil matematisk spekulation och rytmförmåga.

Förutom regelbundna utställningar i både Finland och Sverige har Nordströms verk ställts ut i ett flertal europeiska länder samt i USA. Nubben fick stor betydelse i Sverige , där han ofta ställde ut. 1995 hade han en separatutställning i Södertälje konsthall, han ställde även ut på olika gallerier i Stockholm och Malmö och 1988 i Wanås skulpturpark. Hans verk finns bland annat i Göteborgs konstmuseums samlingar, i Moderna museets, Eskilstuna museum och Arkivmuseet i Lunds samlingar.

Camilla Granbacka
Curator för samlingen (t.f.), Stiftelsen Pro Artibus