Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Gränser

Tanja Sipilä
Gränser
förgylld betong, stål, 2004

Tanja Sipiläs verk Gränser finns på Arcadahusets norra innergård.
Verket består av fem gyllene dörrkarmar i övernaturlig storlek. Karmarnas insidor är klädda med speglande stål. Korridoren leder betraktarens tankar ut i världen, medan denne samtidigt kan se glimtar av sig själv och den omkringliggande miljön. Tanja Sipiläs förhoppning är att betraktaren med hjälp av verket skall kunna se omgivningen och inte minst det egna jaget med nya ögon.

Bågarnas material är industritillverkad betong som förgyllts med 24 karats bladguld. Tanja Sipilä ser materialen som en kontrast till den moderna och slipade omgivningen.

”Med mitt verk vill jag skapa frågan om informationens gränser. Människan är inte
allvetande, ej heller har hon svar på alla frågor. Följden av mera information är endast flera frågor, som kanske är viktigare än svaren. En förutsättning för lärdomen är människans förmåga att se och föreställa sig saker som hon inte ännu känner till”.

Tanja Sipilä (f. 1976) studerade först vid Lapplands universitet och sedan, 1999–2002, studerade hon vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors med inriktning på keramik & glasdesign.