Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Religionen lösgörs från naturen, inte tvärt om

Ylva Holländers konst präglas av en estetisk lättsamhet och humor, men under ytan döljer sig ofta djupare filosofiska frågor. Detta syns tydligt i Religionen lösgörs från naturen, inte tvärtom; ett verk inspirerat av rokokokonsten och upplysningsläran. Verket ställdes första gången ut i samband med grupputställningen Salon de Porveaux i Borgå Konsthall 2016.

I Religionen lösgörs från naturen, inte tvärtom presenterar Holländer en änglafigurin omgiven av svampar staplade på varandra. Figurinen har Holländer skaffat från en loppmarknad och gett en ny kontext med hjälp av svamparna hon skulpterat i porslinslera. Användningen av porslinet är tidstypiskt för rokokon. Under denna period populariserades porslinsfigurer som prydnadsföremål i Europas kungahus. Denna höga status som porslinet hade under rokokon, ställs i kontrast till den nutida kitschiga loppmarknadsfigurinen, och Holländers verk blir därmed något av en påminnelse om porslinets historia.

Motivet och titeln på verket kan ses som en kommentar på konflikten mellan det religiösa och det vetenskapliga under den filosofiska upplysningstiden som sammanföll med rokokon. I Holländers verk låter hon dock det religiösa och det vetenskapliga existera i harmoni med varandra snarare än att lägga dem emot varandra. Denna harmoni och symbios framkommer genom de mjuka pastelltoner som syns i både ängeln och svamparna.

Ylva Holländer föddes 1955 i Boden, Sverige och är numera bosatt i Borgå. Hon utexaminerades 1979 från grafiska linjen vid Finlands konstakademis skola (nuvarande Bildkonstakademin). Holländers verk ingår i bland annat i Amos Andersons konstmuseums och Finlands konstförenings samlingar.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)