Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

1% ger mer

Pris 10,00€

Stiftelsen Pro Artibus konstsatsningar inom det svenska campuset i Arabiastranden i Helsingfors.

Den offentliga konsten är den mest demokratiska konstformen. Genom att finnas mitt i människors vardagsmiljö sänker den tröskeln för konstupplevelser och ökar intresset och förståelsen för nutidskonst.

Den s.k. procentprincipen är ett smidigt instrument för att förse den offentliga miljön med konst. I den här boken presenteras de nio konstverk som Stiftelsen Pro Artibus inom ramen för procentprincipen har arbetat fram på det svenska campuset i Arabiastranden i Helsingfors.

Medverkande konstnärer: Ann Sundholm, Saara Ekström, Ulrika Ferm, Markus Åström, Tanja Sipilä, Sari Tenni, Reeta Cagnani, Sofia Saari, Paula Blåfield och Christine Candolin

Redaktör: Sabina Westerholm
Utgiven 2007
Språk: Svenska
ISBN 978-951-97459-9-2

  • Beställ publikationen

    Portoavgift tillkommer