Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

En fallstudie om Stiftelsen Pro Artibus belyser verksamhetsområdet för visuell konst i Finland

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore publicerade 9.3.2022 en fallstudie om Stiftelsen Pro Artibus:

Stiftelsen Pro Artibus fungerar inom området för de visuella konsterna och deras aktiviteter ger en bred bild av det verksamhetsformer som organisationer inom samtidskonstens område utövar. Det här framgår i en utredning genomförd av det Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, som granskade stiftelsens verksamhet ur ett systemiskt perspektiv.

De visuella konsternas aktörer och verksamheter har i Finland inte grundläggande kartlagts, såsom exempelvis har skett inom film- och musikbranscherna. På Cupore testades ett systemiskt perspektiv för en kartläggning av de visuella konsternas verksamhetsområde. I en utredning som publiceras i Cupore serie av arbetspapper granskas Stiftelsen Pro Artibus som en fallstudie, varigenom det är möjligt att skönja en del av samtidskonstens ekosystem inom de visuella konsterna i Finland.

Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst. Genom åren har Pro Artibus byggt upp vida nätverk och fungerar genom mångsidiga verksamhetsformer på ett stort geografiskt område. Verksamheten har tre centrala betoningar – konstsamlingen, stöd av konstnärlig verksamhet samt förmedlingsarbete – som på ett systemiskt sätt beskriver de huvudsakliga verksamhetsformer som är gängse för samtidskonstens organisationer.

Sammanställningen ger olika synvinklar på och utvecklingslinjer för hur man kan utnyttja ett systemiskt perspektiv i kommande forskning. Arbetspapperet grundas i en utvärderingsanalys som Cupore genomförde av Pro Artibus strategi och verksamhet under 2021.

Läs arbetspappret på Cupores hemsidor

 

Maria Hirvi-Ijäs och Vappu Renko 2022. I samtidskonstens ekosystem. Fallstudie: Pro Artibus. Cupores arbetspapper 16. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

 

Ytterligare information:
Specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575
Forskare Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, 050 566 0360

 

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore är en forsknings- och sakkunnigorganisation inom det kulturpolitiska fältet. Forskningscentret producerar mångsidigt information om konst- och kulturpolitik samt fungerar som en informationskanal och diskussionsöppnare. Cupore har en personal på ungefär 20 personer varav största delen är forskare. Forskningscentret finns i Helsingfors, och dess verksamhet upprätthålls av den privaträttsliga sammanslutningen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.