Hae sivustolta

Sinne ti–su klo 12–17 | Elverket kiinni 15.4.–23.5. Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Tapaustutkimus Pro Artibus -säätiöstä valottaa visuaalisen taiteen toimintaympäristöä Suomessa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore julkaisi 9.3.2022 toteuttamansa tapaustutkimuksen Pro Artibus -säätiöstä:

Visuaalisten taiteiden aloilla toimivan Pro Artibus -säätiön monipuolinen toiminta tarjoaa laajan kuvan niistä toimintamuodoista, joita organisaatiot toteuttavat nykytaiteen toimialalla. Tämä selviää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttamasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin säätiön toimintaa systeemisestä näkökulmasta.

Visuaalisten taiteiden alojen toimijoita ja toimintoja ei ole Suomessa laajasti kartoitettu, toisin kuin esimerkiksi elokuvan ja musiikin toimialoilla on tehty. Cuporessa testattiin systeemistä näkökulmaa visuaalisen taiteen toimintaympäristön kartoittamiseen. Työpaperina julkaistussa selvityksessä Pro Artibus -säätiötä tarkastellaan esimerkkitapauksena, jonka kautta pyritään hahmottamaan osaa nykytaiteen ekosysteemistä visuaalisten taiteiden aloilla Suomessa.

Cuporen tutkimuskohteena ollut Pro Artibus on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio. Vuosien varrella Pro Artibus on verkottunut laajasti, ja se toteuttaa monipuolisia toimintamuotoja laajalla maantieteellisellä alueella. Sen toiminnan kolme keskeistä painopistettä – kokoelma, taiteellisen toiminnan tuki ja välitys – kuvaavat systeemisestä näkökulmasta keskeisiä toimintamuotoja. Näitä toimintamuotoja organisaatiot toteuttavat ylipäänsäkin nykytaiteen toimialalla.

Työpaperi tarjoaa erilaisia näkökulmia ja suuntaviivoja systeemisen näkökulman hyödyntämiseen tulevissa tutkimuksissa. Työpaperi pohjautuu arviointityöhön, jonka Cupore toteutti Pro Artibuksen strategiasta ja toiminnasta vuonna 2021.

Lue julkaisu Cuporen verkkosivuilla

 

Maria Hirvi-Ijäs ja Vappu Renko 2022. Nykytaiteen ekosysteemeissä. Tapaustutkimus: Pro Artibus. Cuporen työpapereita 16. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, puh. 050 463 5575
Tutkija Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, puh. 050 566 0360

 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tutkimuskeskus tuottaa monipuolisesti taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimii tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaajana. Cuporessa työskentelee vuosittain noin 20 henkilöä, joista suurin osa toimii tutkijoina. Tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimintaa ylläpitää vuonna 2002 perustettu, yksityisoikeudellinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.