Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Hållbarhetsåtgärder

 

I) Minskad klimatpåverkan från resor och transport

Resor ger upphov till verksamhetens största klimatpåverkan.

Åtgärder:

 • Vi kartlägger personalens resmönster och räknar vårt koldioxidavtryck.
 • Vi för dialog med lokala leverantörer och samarbetsparter för hållbara transportlösningar.
 • Vi uppmuntrar personal och publik till cykel, kollektivtrafik och Slow Travel.
 • Vi inför hållbarhetskrav i avtalsmallar.
 • Vi uppdaterar våra anvisningar om arbetstid gällande resor som understöder användningen av Slow Travel.
 • Vi uppmuntrar och stöder våra konstnärer och residenskonstnärer till klimatsmartare resor.

 

II) Hållbar energiförbrukning

Ohållbar och icke förnybar energi bidrar till koldioxidutsläpp och förbrukningen av naturresurser.

Åtgärder:

 • Vi satsar på bättre energieffektivitet och förnybara energikällor.
 • Vi använder energieffektiva transportmedel och leverantörer.
 • Vi byter till förnybar energi i våra energiavtal för våra fastigheter.
 • Vi undersöker möjligheten till solpaneler för våra fastigheter.
 • Vi ställer krav på att nyproducerade fastigheter ska byggas med hög energiprestanda, det vill säga låg energiförbrukning (tex. kommande nya residens).

 

III) Minskad användning av förbrukningsmaterial och plast

Användning av plast och förbrukningsmaterial leder till påverkan på klimatet på grund av användning av fossila bränslen.

Åtgärder:

 • Vi väljer digitala lösningar framför trycksaksproduktion så långt det är möjligt, men värderar alltid.
 • Vi ställer om kopieringsmaskiner till dubbelsidig, ta fram riktlinjer för utskrifter till personalen.
 • Vi kartlägger användningen av förbrukningsmaterial för att identifiera vilka produktkategorier som är
  särskilt centrala att minska. Vi tar fram mål för att minska dessa.
 • Vi återvinner kontorsmaterial och utställningsmaterial.
 • Vi återvinner på våra residens.
 • Vi uppehåller dialogen med konstnärer och samarbetspartners kring användningen av förbruknings-material.
 • Vi tydliggör vårt förhållningssätt vid alla typer av inköp med fokus på hållbarhet och återvinning.Vi tar fram krav mot leverantörer och producenter genom avtal.

 

IV) Mat och dryck med minskad miljöpåverkan

Mat medför i produktionsled stor miljö- och klimatpåverkan. Vidare är matsvinn en samhällsutmaning som ger upphov till miljöpåverkan helt i onödan. Fler medvetna konsumenter väljer i ökad utsträckning vegetariskt, ekologiskt och närproducerat. Lokala näringslivet gynnas om man väljer lokalt producerat mat.

Åtgärder:

 • Vi styr över mot ännu mer vegetariskt, lokalproducerat och andra mer hållbara matalternativ.
 • Vi samverkar med närproducenter, leverantörer och restauranger för vegetariska alternativ.
 • Vi kommunicerar utåt om vad vi bjuder på och varför.
 • Vi tar fram krav mot samarbetsparter.

 

V) Organisationen för välmående, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Vi strävar för att skapa en hållbar, jämställd och hälsosam organisation och arbetsplats för alla. Vi arbetar för jämställhet och likvärdighet i all vår verksamhet utåt. Att personalen mår bra är grunden för en framgångsrik verksamhet.

Åtgärder framåt:

 • Vi arbetar lyhört, inkluderande och deltagandebaserat på alla nivåer.
 • Vi har system och resurser för ett effektivt och hållbart arbete.
 • Vi tillgängliggör tid till hållbarhetsarbete och vi följer med den samhälleliga utvecklingen samt uppdaterar vår kunskap om hållbarhet och fältets utveckling.
 • I alla våra projekt och samarbeten ska vi agera transparent, jämställt och hållbart.
 • Vi fortsätter att arbeta för förbättring av konstnärernas arbetsförhållanden och jämställdhet.
 • Vi satsar i vårt publikarbete på olika målgrupper oavsett bakgrund, livsstil, kön och ålder.
 • Vi satsar i vår konstpedagogiska verksamhet på att nå de områden i kommunerna som har största behovet av kultursatsningar och konst-undervisning på svenska.

 

För att lyckas med hållbarhetsarbetet krävs:

 • Att arbetet leds åt rätt håll.
 • Att det finns resurser.
 • Att vi har kunskap att göra rätt.
 • Att vi har goda samarbetsparter och nätverk.
 • Att vi alla var och en och tillsammans lever och verkar hållbart.