Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Olga Benedicte i Konstfabrikens residens i Borgå

Pro Artibus fortsätter sitt samarbete med Konstfabrikens residens som drivs av Borgå stads kulturtjänster. Vi har även denna gång ett nordiskt perspektiv och vi har valt att bjuda in konstnären Olga Benedicte från Danmark, som arbetar i Borgå under april och maj månad. Under sin residensperiod färdigställer Benedicte en platsspecifik installation i Holmska gårdens bakgårds bod (Mellangatan 10, 06100 Borgå).

Benedictes utställning öppnar den 28.5 och är öppen fram till 28.8.2022.

I sin konst arbetar Benedicte med ett fokus på kroppen och fysiska företeelser i och kring denna och hur den teknologiska utvecklingen påverkar den. Hon frågeställer vårt subjektiva perspektiv att se på världen och hon söker vägar och sätt för konsten att öppna upp olika slags förståelse för de system och mekanismer som finns i vår levande omgivning. Hon har bland annat studerat paradoxmaskar och blötdjur och deras livsvillkor, beteendemönster och anpassning till sin livsmiljö, som t.ex. bockadjuret (Xenoturbella bocki) och borrmusslor. Samtidigt är hennes konstnärliga arbete förankrat i det performativa, hennes installationer och skulpturer har olika typer av inslag som hänvisar till kropp, tid och rörelse.

Benedicte är en konstnär som arbetar i flera material och tekniker. Nu är hon i process med att arbeta fram en platsspecifik skulptural helhet i vilket det bland annat ingår salt, vatten, latex och betong. Verket tar avstamp i hydrofeminism, ett ämne där man lyfter fram kroppen som en behållare av vatten. Vattnet är länken som förbinder oss till allt levande på en global nivå, alla förändringar i vattnet är också förändringar i oss. Samtidigt är detta en modell som bryter ner hierarkin mellan människa och djur. Benedictes avsikt är att studera vattnet som ett medium som rör sig i, på och genom olika material. Vattnet möjliggör för salter att röra på sig och att kristallisera sig i olika delar av verket. Boden i Borgå gamla stan har varken belysning eller elektricitet. Detta gör platsen utmanande men samtidigt försöker Benedicte se det som en resurs vilken hon kan arbeta med.

Olga Benedicte (f. 1988, Danmark) arbetar och bor i Köpenhamn. Hon är utexaminerad magister i bildkonst från Det Jyske Kunstakademi 2018, 2016-17 var hon i utbyte på Bilkonstakademin i Helsingfors. Hon har ställt ut på Sonje Art Center (Soul, Sydkorea), Rønnebæksholm Kunsthal (Næstved, Danmark), Kunsthal Aarhus (Aarhus, Danmark), Hollufgård Skulptur Triennale 2021 (Odense, Danmark), Trapholt Kunst- og Designmuseum (Kolding, Danmark), Billund Skulpturpark (Billund, Danmark) och Exhibition Laboratory (Helsingfors).

Markus Åström
Curator

 

Stiftelsen Pro Artibus har Borgå som sitt fokusområde åren 2021 och -22. Detta innebär att en del av stiftelsens verksamhet fokuseras till Borgå. Bland annat samarbetar Pro Artibus med Borgå kulturtjänster, Borgå Konsthall och Konstfabrikens residens.

 

Bilderna är Olga Benedictes work-in-progress i Borgå residenset.

Olga Benedicte. Foto: Lana Ohrimenko.