Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Stiftelsen Pro Artibus får nya styrelsemedlemmar

Mikael Höysti har utsetts till Stiftelsen Pro Artibus nya ordförande och Lotta Nylund till ny styrelsemedlem. Pro Artibus vill tacka tidigare ordförande Astrid Thors och styrelsemedlem Patrik Nyberg som avslutar sina perioder efter 6 år i styrelsen.

Mikael Höysti och Lotta Nylund inleder i sina positioner fr.o.m. januari 2023.

“Jag känner mig tacksam för förtroendet och är samtidigt förväntansfull och fylld av stort intresse inför uppdraget som ordförande för Pro Artibus”, säger Mikael. “Jag ser fram emot att få bekanta mig med stiftelsens personal, kolleger i styrelsen och hela verksamheten. Tillsammans kan vi fortsättningsvis bidra till högklassig, relevant och framåtsträvande verksamhet i enlighet med stiftelsens viktiga uppdrag att stöda konstnärer och den finlandssvenska bildkonsten”.

“Stiftelsen Pro Artibus har en betydande konstsamling och en mångsidig verksamhet med utställningar, publikevenemang och stöd till konstnärligt arbete. Jag är ivrig över att få vara med och utveckla stiftelsen”, säger Lotta.

 

PK Mikael Höysti (f. 1968) har senast jobbat som avdelningschef på Nordiska Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn, där han bl.a. ansvarade för kulturpolitiska frågor samt hanteringen av kulturministrarnas stödordningar. Innan uppdraget i Danmark verkade Mikael som förvaltningschef på Åbo stads kulturcentral. Mikael är tidigare medlem av Svenska kulturfondens styrelse och nyinvald medlem i Stiftelsens Pro Manillas (Åbo) förvaltningsråd.

FM Lotta Nylund (f. 1986) är intendent för konstmuseet Villa Gyllenberg. Hon arbetar med museets utställningar och samlingar samt leder museets verksamhet. Hon disputerar inom kort vid Helsingfors universitet på en avhandling om konstnären Alexander Lauréus. Lotta Nylunds foto: Tomi Parkkonen