Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Ninni Wager andra konstnär i Korpo Skärgårdsresidens

Pro Artibus har glädjen att meddela att Ninni Wager blir vår andra konstnär i Korpo Skärgårdsresidens. Residenset förverkligas i samarbete med Skärgårdscentrum Korpoström, Åbolands Skärgårdsstiftelse och Åbo Akademis marinbiologiska station.

Ninni Wagers konstverk bygger på tolkningar av fenomen som utvecklas genom experiment med arbetsmetoder och material. Hon är en mångdisciplinär bildkonstnär vars främsta medier är kinetisk skulptur, video och teckning. Wager delar tankar med den nymaterialistiska filosofin, om materia som egenmäktig och materialets växelverkan med sin omgivning. Hon brukar och missbrukar vetenskapliga metoder och verktyg för att hitta nya synvinklar. Arbetsprocessen är en allvarlig lek, där visioner och idéer blir till poetiska konstverk. Wager arbetar både självständigt och tillsammans med andra konstnärer, för närvarande i konstnärsgruppen Airbakers och med bildkonstnären Kristin Wiking.

“I min konstnärliga verksamhet har vetenskapen ett starkt inflytande på hur jag arbetar och tänker, trots att konstverken i sig sällan speglar vetenskapen direkt. Vattnets kapacitet att ändra form och havets tendens att väcka starka känslor är något som fängslar mig. Det är mot havet jag kommer att rikta mig på Korpo.
Jag kommer att dyka längs havsbottnen i Korpo skärgård i ett halvårs tid, med syftet att samla insikter och bildmaterial om samspelet mellan vattenmassor och havsbotten. Jag har en plan för en konstnärlig process och är nyfiken på vart den kommer att föra mig. Jag intresserar mig för hur lokalbor på Korpo och forskarna på den marinbiologiska stationen förhåller sig till havet. Deras kunskap om havets karaktär kan ge en mångsidig bakgrund till det konstnärliga arbetet med fysiska material. Korpo skärgård ger mig möjligheten att slänga mig in i havets stora omfamnande väsen”, Ninni berättar.

Ninni Wagers sex månader långa period i residenset inleds i maj 2022.

Processbild, Ninni Wager.

”Via tidigare konstnärliga samarbeten är Korpo ett bekant område för mig och jag upprätthåller gärna redan skapade relationer under min vistelse. Det möjliggör ett fortsatt samarbete i form av planering inför kommande, gemensamma projekt. Samarbete med andra konstnärer har tillåtit en utveckling på många plan. Det har spräckt illusioner om begränsningar om vad som överhuvudtaget är möjligt. Jag upplever att det finns en kraft i gemenskapen som man inte kan nå helt på egen hand.”