Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Muraltävling

Pro Artibus Muraltävling Helsingfors

Svenska litteratursällskapetSvenska kulturfonden och Stiftelsen Pro Artibus arrangerar tillsammans en muraltävling.

Fasaden på byggnaden Bostads Ab Runebergsgatan 50, Helsingfors, Finland, renoverades under sommaren 2019 och gavelväggen i korsningen mellan Runebergsgatan och Tölögatan är i behov av en ny mural. Före renoveringen hade gavelväggen i korsningen mellan Runebergsgatan och Tölögatan en reklammural. Beställaren önskar att lyfta fram och nyttja den unika platsen till att förgylla stadsdelen Tölö med samtidskonst.

Beställaren önskar att man beaktar omgivningen i formgivningen av muralen. På den avgränsade tomten står en lönn vars trädkrona varierar med årstiderna och påverkar således fasaden samt muralens synlighet. Därtill önskas att man beaktar stadsdelens karaktär.

Alla professionellt verksamma konstnärer bosatta i Norden dvs. Finland, Sverige, Danmark, Norge eller Island, kan delta i tävlingen ensamma, som arbetspar eller i grupp. Deltagande bör ha tidigare erfarenhet av muralverk. Ansökarna bör läsa tävlingsprogrammet noggrant för att kunna delta.

Ansökningstiden går ut 31.5.2020.

Tilläggsinformation om Runebergsgatans muraltävling fås av:

Stiftelsen Pro Artibus

Producent Åsa Lönnqvist
+ 358 (0)40 594 0394
asa.lonnqvist(a)proartibus.fi

Curator Markus Åström
+ 358 (0)41 437 6728
markus.astrom(a)proartibus.fi

VD Nina Toppila
+ 358 (0)40 581 5087
nina.toppila(a)proartibus.fi