Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Ida Koitila förverkligar ett konstverk till Fokus i Karis

Bildkonstnär Ida Koitila har vunnit skissuppdraget att förverkliga en konstnärlig gestaltning till den nya Fokus byggnaden i Karis. Koitilas förslag Kolonn valdes genom ett parallellt uppdrag, arrangerat av Fastighets Ab Fokus och Raseborgs stad. Tävlingen koordinerades av Stiftelsen Pro Artibus.

Verket Kolonn (finska Pylväs, engelska Column) är en 3,6 meter hög skulptur som tonar upp ur graniten på gårdsplanen till Fokus. Verket består av fyra granitblock som är staplade på varandra. Stenarna är kraftigt skårade och skårorna lyser randigt färgglada. Var sten har sin en egen färg.

Skulpturen ska placeras framför det stora glasfönstret som vetter in mot biblioteket. Den blanka, transparenta ytan utgör en vacker fond mot den skrovliga stenen. Enligt konstnären är verkets syfte att skapa en kraftfull siluett på gårdsplanen. Jag vill att man ska se verket på långt håll och att det ska fungera som en mötesplats i stil med: ”vi träffas vid kolonnen”, säger Koitila.

 

Juryn motiverade sitt beslut på följande sätt:

Förslaget Kolonn kombinerar klassiska aspekter med samtida uttryck och förslaget är både fräscht, inbjudande och mångdimensionellt. Konstverket markerar platsen och konstnären har lyckats sammanföra många anknytningar till både platsen, byggnaden och det lokala i enkel form. Den översta rosa färgen inger både hoppfullhet och attityd. Kolonn är ett väl genomtänkt förslag och välplanerat. Konstnären har tagit väl i beaktande verkets placering och att det kan beskådas både utifrån och inifrån den nya byggnaden. Konstnären själv karaktäriserade verket som ”en tuff och trevlig kompis på gården” vilket beskriver konstverket väl. Kolonn är punk!

 

Första konstverket i Raseborg som förverkligas enligt procentprincipen

Kolonn är ett banbrytande konstverk, det första konstverket som förverkligas enligt procentprincipen i Raseborg. Vi är väldigt stolta och glada att konsten får den plats i stadsbilden som den förtjänar och att konstnären som sakkunnig får rättvis ersättning för sitt arbete. Corona-pandemin har ännu starkare lyft fram behovet av att förbättra tillgången och tillgängligheten till konst, att bygga möjligheter för att i vardagen uppleva konst och kultur i dess olika former. Genom detta pilotprojekt får vi erfarenhet och har bättre förutsättningar att finslipa våra processer samt att planera mer effektiva och kvalitativa framtida konstprojekt”, säger Raseborgs stads kulturplanerare Sirpa Huusko.

Procentprincipen går ut på att man vid uppförandet av offentliga byggnader avsätter en viss procent av byggkostnaderna för konst. Den bidrar till jämlikhet och möjliggör beaktande av olika konstformer utanför de traditionella ramarna. Procentprincipen kan främjas både med offentliga och privata medel och den har varit ett nationellt spetsprojekt i det strategiska regeringsprogrammet 2015-2019.

 

Juryn

Ordförande: Sirpa Huusko, kulturplanerare, Raseborgs stad
Marcus Ahlman, arkitekt, Ahlman Arkkitehdit Arkitekter
Stefan Mutanen, Fastighets Ab Fokus
Mårten Viljanen, Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab
Lotta Lerviks, kultursekreterare, Raseborgs stad
Hanna Hentinen, Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen
Bildkonstnär Pia Sirén
Bildkonstnär Kim Simonsson

 

Fokus

Det nya kulturcentret Fokus som byggs i centrum av Karis skall inrymma bibliotek, musikinstitut och utrymmen för bland annat teater, dans och musikframträdanden. Den nya teaterscenen och studion kommer att fungera som scen för bland annat Tryckeriteatern, Västra Nylands Folkhögskolas teater- och danslinje, samt Lärkkullas utbildnings- och kulturcentrum. Målet är att tvärsektoriella samarbeten mellan lokala och regionala kulturutövare uppstår. Fokus kommer att stå klart år 2022.

Ida Koitila. Foto: Mika Minetti.

Ida Koitila berättar om inspirationen bakom Kolonnen

Kolonn (finska Pylväs, engelska Column) är en 3,6 meter hög skulptur som tonar upp ur graniten på gårdsplanen till nya Fokus. Verket består av fyra granitblock som är staplade på varandra. Skårorna, som ett 70 mm kraftigt borrstift orsakat naturstenen, lyser randigt färgglada. Var sten har en egen färg.

  • Den turkosa färgen kommer från Svartån som rinner genom Karis. En blå linje genom ett bergigt landskap. Jag har också tänkt på regnvattnet som leds bort från taket på nya Fokus genom ett enda stuprör.
  • Den gula färgen är tagen från byggarbetsplatsen. Den markerar en start på den nya staden eller en fortsättning/ förnyelse av den gamla. Samma nyans återfinns på reflexvästar som markerar våra kroppar när vi går i mörkret. Det är en färg som signalerar mänsklig närvaro och är där för att skydda oss.
  • Den neongröna färgen är en förnyelse av de gröna nyanser som använts i byggandet av Karis. Allt från Hilding Ekelunds mintgröna samskola till Ismo Issakainens gröna inredning i gamla Fokushuset.
  • Den rosa klossens ränder pekar rakt upp mot himlen. Den signalerar framåtsträvande och hopp. Som en fyrkantig Pippi Långstrump klädd i randigt, som klättrat längst upp till toppen. Rosa är en kreativ, modern färg. En framtidens färg.

Skulpturen ska placeras framför det stora glasfönstret som vetter in mot biblioteket.
Den blanka, transparenta ytan utgör en vacker fond mot den skrovliga stenen. Kombinationen av sten och glas skapar också ett materiellt spänningsfält. De klara färgerna ska kontrastera till den mörka graniten och omgivningens rika, naturliga färgpalett. Verkets syfte är att skapa en kraftfull siluett på gårdsplanen till nya Focus. Jag vill att man ska se verket på långt håll och att den ska fungera som en mötesplats i stil med: ”vi träffas vid kolonnen”.

Verket handlar om bebyggelse.
Om hur vi spänger fram våra städer ur bergen. Urbanitet har varit en nyckelord när jag arbetat med skulpturen. För trots att Karis är en relativt liten stad i jämförelse med Helsingfors och Åbo, så har den en puls som jag vill framhäva.

Det har varit viktigt för mig att skapa ett verk som passar stadens karaktär.
Karis är ingen idyllisk småstad, men det är heller ingen hektisk storstad. Staden har en helt egen personlighet och puls. En tuffhet och en kreativ ådra som jag inspirerades av när jag skapade Kolonn. Jag har velat skapa en modern skulptur genom att kombinera ett traditionellt material som granit med moderna, urbana färger. Denna kombination betonar också skillnaden mellan natur och stad.

När man kommer till Karis passerar man genom flera passager av granit.
Man har tvingats spränga sig genom berget för att kunna bana väg för bebyggelsen. Finsk granit finns nästan överallt och därför är vi kanske lite hemmablinda. Just därför är det ett material som passar perfekt till ett konstverk där man vill betona det regionala.

Staplade på varandra bildar blocken, med sina vertikala ränder, en bild av de antika kolonnerna.
En bild vi förknippar med skapandet av vår västerländska, demokratiska kultur. Härifrån har verket fått sitt namn. Kolonn är en skulptur som hyllar kultur och bildning. Därför har jag valt att placera verket utanför fönstret till biblioteket. Trappan som går på insidan av fönstret möjliggör också att man kan följa med verket till toppen och se det uppifrån. Att byta perspektiv hjälper oss ibland att upptäcka nya saker.

Jag har också inspirerats av finsk modernism och design.
Men trots att skulpturen flirtar med designvärlden förblir den, i sin otympliga jättekropp, mer en symbol och stum bärare av detta kulturella arv än ett designobjekt i sig själv.

En annan viktig aspekt för mig har varit att arbeta med arkitekturen.
De små vågorna i den djupröda betongfasaden och den lodräta stuprännan till höger om verket, kommunicerar med de vertikala linjerna på skulpturen. Här kan man även tänka sig att de färgglada bokryggarna i bibliotekets hyllor talar verkets linjära språk. För även om skulpturen ska sticka ut, måste den ändå passa in på platsen.