Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Pro Artibus med i projektet Gröna paletten – nya verktyg för mer hållbara förfaranden inom samtidskonsten

Foto: Iris Suomi / Frame Contemporary Art Finland.

 

Aktörer inom bildkonst har inlett ett projekt som tar fram verktyg att användas för att förnya produktions- och verksamhetsmodellerna inom samtidskonsten på ett ekologiskt hållbart sätt. Projektet Gröna paletten skapar en digital plattform innehållande skräddarsydda verktyg som professionella inom samtidskonsten kan använda för att bedöma och minska miljökonsekvenserna av deras verksamhet. Stiftelsen Pro Artibus medverkar som sakkunnig i projektet.

Syftet med den användarvänliga och tillgängliga plattformen för aktörer inom samtidskonst, är att öka kunskaperna om konstsektorns och den egna organisationens miljökonsekvenser. Projektet utvecklar verksamhetsmodeller till exempel för produktion av konstverk, ateljéer, uppbyggande och nedmontering av utställningar, resor och logistik. Projektet tar hänsyn till de varierande utgångspunkterna för aktörerna inom bildkonsten och gör det lättare för dem att vidta miljöåtgärder av olika slag. Under projektets gång hörs aktörer i konstsektorn om deras egna behov och önskemål i fråga om främjandet av miljöärenden.

Det tvååriga projektet har av undervisnings- och kulturministeriet tilldelats strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna.

”Gröna paletten är ett av verktygen som för oss mot en ekologiskt, socialt och ekonomiskt mer hållbar förändring inom samtidskonsten. Flera organisationer inom samtidskonsten tar på många sätt redan hänsyn till deras verksamhets miljöpåverkan. Förmedling av detta kunnande och tillhandahållande av praktiska verktyg är till nytta för hela branschen, särskilt för små aktörer inom samtidskonsten med begränsade resurser”, säger Raija Koli, verkställande direktör för Frame Contemporary Art Finland, som samordnar projektet.

I Finland ordnas årligen fler än 1 200 konstutställningar. Dessutom exporteras konst från Finland för att ställas ut och till försäljning. Även om konst och kultur inte är bland de största producenterna av utsläpp i samhället har det stor betydelse hur aktörerna i sektorn tar hänsyn till hållbarheten när samtidskonst produceras, ställs ut eller transporteras.

”Det är också viktigt att lyfta fram att trots att konst är en bransch som ger upphov till små utsläpp har den samtidigt central betydelse när det gäller att styra samhället och kulturen i en mer hållbar riktning”, säger Raija Koli.

 

”Hållbarhet är något vi inom Pro Artibus arbetat med mer aktivt de senaste åren. Det som har varit utmanande är att mäta resultaten och verkan. Gröna paletten erbjuder en viktigt möjlighet till kollegialt lärande inom konstbranschen och målet att skapa ett verktyg för att följa med utvecklingen”, säger Pro Artibus VD Mikaela Lostedt.

 

Genomförare och samarbetspartner

I projektet medverkar ett antal centrala aktörer inom samtidskonst och konstutbildningen i Finland: Frame Contemporary Art Finland, konstnärskollektivet Mustarinda, Helsingfors Konsthall, Konstnärsgillet i Finland, Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Som sakkunniga medverkar Esbo moderna konstmuseum EMMA, HIAP – Helsinki International Artist Programme, IHME Helsinki, Finlands Nationalgalleri, Finlands Museiförbund, Stiftelsen Pro Artibus och Ateljéstiftelsen för Konstnärsgillet i Finland.

Projektets samordnare är Saara Korpela, som för närvarande också arbetar som ekokoordinator hos IHME Helsinki och ANTI Contemporary Art Festival.