Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Konstträff + miniverkstad

Sinne bjuder bildkonstgrupper i högstadiet och inom andra stadiets utbildningar att besöka Sinne för Konstträff + miniverkstad. Under konstträffarna har vi fokus på ett verk eller ett tema ur den aktuella utställningen både genom diskussion och praktiska övningar.

Under hösten samarbetar vi med bildkonstnär Emilia Tanner. Tanner låter fenomen så som ljuset och tiden utgöra en del i sitt skapande. I stället för att lämna spår genom att lägga till material, forskar hon i hur hon i sin konst kan lämna spår genom att avlägsna material.

Med inspiration i Emilia Tanners frågeställningar har vi under höstens konstträffar som tema: Hur mycket kan tas bort från konsten, och ändå ha den kvar? Hur skapa konst genom en negativ process, genom att avlägsna? Besöket byggs upp av diskussion och materialtester där gruppen får prova på en teknik eller ett tema ur utställningen. På Sinne tas ni emot av en verkstadsguide som leder er genom hela besöket. Deltagande är gratis.

 

Var: Sinne, Stora Robertsgatan 16, Helsingfors
När: konstträff á 60 min måndag–fredag 31.10–11.11 mellan kl. 9–15
Förfrågningar: Konstpedagog Susanna Storbacka susanna.storbacka@proartibus.fi