Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Konstläger 2021: Trädgården

Under Pro Artibus konstläger har vi trädgård och växter som tema. Vi undersöker hur det är göra konst ute, och låter oss inspireras av mönster och system som bygger upp naturen. Vi funderar också på offentlig konst, på hur det är att möta konst på en allmän plats, t ex i en park eller på skolgården. Lägren är konstläger med inslag av rörelse, lekar och tankenötter. Vi jobbar både enskilt och i grupp, i liten och stor skala.

Pro Artibus konstläger har en undersökande syn på konst. Vi jobbar med barnet i fokus och ger utrymme för barnens egen kreativitet. Vi använder ett urval av både konstmaterial och övriga, i huvudsak ekologiska och/eller återvunna, material samt arbetar immateriellt med idén eller tanken som ledstjärnor. Som verkstadsguider fungerar konstpedagoger och konstnärer. I mån av möjlighet jobbar vi utomhus, men är inomhus vid behov.

Lägren är dagsläger som pågår kl. 9–15. Lägren är kostnadsfria och barnen serveras dagligen ett varmt mål mat samt mellanmål. Barnen är försäkrade under lägret.

OBS! Alla läger är fullbokade.

Målgrupp: lågstadiebarn

Språk: svenska, språkbadselever välkomna!

Anmälan och förfrågningar: konstlägerkoordinator Susanna Storbacka, susanna.storbacka@proartibus.fi
Anmälan görs per e-post från och med 1.3.2021. Meddela barnets namn, ålder, eventuella allergier samt kontaktuppgifter till förälder.

I år arrangerar vi fyra konstläger på olika orter i Svenskfinland och på en språkö. Här följer specifik information enskilt om varje läger:

 

Läger 1: Svenska gården
Leantie 2, Lahtis
Tid: 7–11.6
Målgrupp: lågstadiebarn i åldern 6–12 år

 

Läger 2: Stundars

Stundarsvägen 5, Solf
Tid: 14–18.6
Målgrupp: lågstadiebarn i åldern 7–12 år

UngMartha står i köket och gör lunch och mellanmål tillsammans med barnen. Dagligen är det 4–5 barn som tillsammans med UngMartha ansvarar för maten, så att varje barn har en köksdag. Det konstprogram som barnet missar under dagen i köket kan göras under någon av de andra lägerdagarna.

Anmälning till Stundars-lägret: konstpedagog Johanna Halme, johanna.halme@proartibus.fi eller tel. 044 9844 044

 

Läger 3: Barnens kulturcentrum Totem

Myrbackavägen 6, Vanda
Tid: 14–18.6
Målgrupp: lågstadiebarn i åldern 6–12 år

 

Läger 4: Vitsand

Leksvallvägen 406, Ekenäs
Tid: 21–24.6
Målgrupp: lågstadiebarn i åldern 7–12 år