Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Sinne Open Call

Ansökningstiden har gått ut 31.3.2022

 


 

Vi lediganslår utställningstider för Sinne, Stora Robertsgatan 16, Helsingfors, år 2023. 

Ansökningsförfarandet är riktat till konstnärer och curatorer. 

Ansökningen inlämnas som en intresseanmälan per e-post med ansökandes kontaktuppgifter. Ansökande kan bifoga ett (1) dokument i PDF format (max 5 MB) om hen vill hänvisa till tidigare konstnärlig verksamhet med bilder etc. Ansökande kan hänvisa med klickbara länkar till streamat videomaterial och hemsidor. Vi ber ansökande att ej skicka in bilagor utöver detta.

I ansökningen bör ingå:
– Namn och kontaktuppgifter på ansökande
– Namn på alla medverkande konstnärer
– Länk till ansökandes nätsidor eller liknande med dokumentation av tidigare verksamhet
– Bilaga med bilder etc är VALFRITT: bilagan får vara max 5 MB
– OBS! Ingen utställningsplan behövs

Programmet på Sinne byggs upp av producerade utställningar samt open call utställningar och kortare program. Att ställa ut på Sinne är gratis. Sinne stöder inte verkproduktionen finansiellt.

Intresseanmälan med kontaktuppgifter skickas per e-post till adressen:
opencall@proartibus.fi

Ansökningstiden går ut den 31.3.2022.
Ansökande meddelas i slutet av maj.

Sinnes bottenplan och bilder på utrymmet

 

För frågor kontakta:
Markus Åström
markus.astrom@proartibus.fi
+358 (0)41 437 6728