Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Go-away-bird

Fåglar är ett återkommande motiv i Erik Creutzigers färgexpressiva måleri. Konstnären har upprepade gånger uttalat sig om hur han fascineras av fåglar både ur ett visuellt och ett symboliskt perspektiv. Den frihet och rotlöshet som fåglarna förmedlar återkommer ofta i Creutzigers målningar också då fåglarna själv saknas.

I “Go-away-bird” behöver betraktaren definitivt inte oroa sig över bristen på fåglar. Creutziger har här vänt sig från sina vanliga landskap och istället täckt hela duken med fåglar för att skapa ett mönster. På avstånd går det först knappt att se att det är fåglar som pryder målningen, men när man närmar sig verket förundras man över precisionen och detaljrikedomen i varje enskild fågel. Fåglarnas detaljrikedom står skarp kontrast till den helfärgade rosa bakgrunden, samtidigt som de små fåglarna skapar en motpol till den stora duken i sig.

Precis som i många av Creutzigers målningar finns det en rörlighet i verket. Fastän fåglarna namnet till trots står alldeles stilla skapar Creutziger en illusion av rörelse genom att ändra på glesheten och tätheten fåglarna emellan, vilket får motivet att framstå som en enda stor svallvåg av fåglar. Trots detaljrikedomen finns det en strävan till abstraktion i bilden. Ordningen och uppradandet ger en laddning i bilden, en känsla av att fåglarna när som helst kan sätta i väg. Det råder en spänning mellan kaos och kontroll.

Erik Creutziger föddes 1982 i Helsingfors där han ännu idag lever och arbetar. 2013 utexaminerades han som magister från Bildkonstakademins bildkonstlinje. Han har deltagit i ett flertal grupputställningar, men också ställt ut flera gånger enskilt bland annat på Galleri Huuto och Forum Box. Han tilldelades Stina Krooks stipendium år 2015.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)