Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Utan titel

I Anders Bergmans verk appliceras färg på material som hämtats från bekanta miljöer, i detta fall en byggarbetsplats.

Bergmans konst kan också förstås som ett utforskande av olika processer av organisk omvandling. Genom sina olika observationer och upptäckter hävdar han kopplingar – ”universella lagar” – mellan olika miljöer t.ex. vardagliga renoveringsplatser och de vidsträckta lavatäckta landskapen i den isländska vildmarken. Genom att lägga sitt fokus på dessa organiska, ständigt föränderliga processer (både stora och små), uppmuntrar Bergman sin publik att följa med honom på en subtil men potentiellt djupgående resa av djuplänkning och nytt tänkande.

Anders Bergman är en svensk konstnär som har bott och verkat främst i Helsingfors sedan 2000. Bergmans konst är en resa genom olika fält av installation, måleri, musik, ljud och sociala miljöer – där han undersöker energi i en mängd olika former. Han uppfattar musik och andra ljudformer som en sorts ”svävande arkitektur”, och i sin tur tänker han ofta på målningar och installationer som ”frusen musik”.

Anders Bergman utexaminerades från Bildkonstakademin i Helsingfors 2006. Hans verk har visats i Helsingfors, New York, St. Petersburg och Stockholm.