Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

HOPP

Vattenskulpturen vid Ekenäs kyrka består av ett tre meter högt T-kors i svartmålat stål. Från de tvärgående korsarmarna regnar vatten ner i en cirkelformad bassäng med en radie på ca 2 meter. Bassängen är försedd med pumpar som cirkulerar vattnet och kvällstid är vattenstrålarna belysta.

Skulpturen är en abstraktion av korset, en av den kristna kyrkans mest centrala symboler, men också en mycket gammal förkristen symbol. I konstverket har korset formen av ett T, även kallat taukors. Det lugna vattenfallet leder tankarna till ett fruktbart regn -förutsättningen för växt och liv. Man kan med fördel betrakta skulpturen som ett uttryck för fruktbarhet vilket också tangerar konstnären, Stuart Wredes hemvist i gruppen Skördemännen.

Skulpturen var en del av konstnärsgruppen Skördemännens sommarutställning i Ekenäs år 2009.

Stuart Wrede, arkitekt och konstnär, född i Finland 1944 och utbildad vid Yale University i USA. Under studietiden i USA var han aktivt engagerad i student- och samhällsdebatten, bl.a. som president för Colossal Keepsake Corporation, en ickekommersiell sammanslutning som bl.a. år 1969 försåg Yale University med en ”överraskningsgåva” i form av Claus Oldenburgs ”Lipstick-monument”. En händelse som fick uppmärksamhet i stora delar av världen.

Fram till 2003 var Wrede till stor del verksam i USA, både som arkitekt , lärare och som chef för avdelningen för arkitektur och design vi MoMA i New York. Därtill har han ägnat sig åt konstnärlig verksamhet, deltagit i ett ansenligt antal utställningsprojekt samt föreläst och skrivit.

Stuart Wrede är sedan början av 1970-talet en av medlemmarna i den finländska konstnärsgruppen Skördemännen.