Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Totuuden kannet I

” ’Totuuden kannet’ har jag skapat för utställningen ’Proteggimi’ som jag ställde ut tillsammans med min man Jimmy Pulli år 2010. Proteggimi är italienska och betyder ’beskydda mig’. Hela utställningen fick sin början när vi var med om en bilolycka. En långtradare med släp körde på vår bil. Hela familjen överlevde, men olyckan orsakade en stark känsla av otrygghet. Ingen av de förbipasserande stannade för att hjälpa oss när olyckan skedde. Proteggimi-utställningen behandlade känlsor av trygghet och otrygghet. Jag har tänkt mycket på det här ämnet. Vad skapar känslor av trygghet, eller otrygghet? Är det en tutt för babyn? Tutten är bara en bit plast och gummi, men skapar en illusion av trygghet. Är det pengar som ger trygghet? Är det religion?”Totuuden kannet” behandlar religion. Om vi tar hela Finland i beaktande, finns här många olika religioner och alla utropar sig som sanningen, den enda sanningen. Ger det en känsla av trygghet? Kanske. För andra ger det känslor av otrygghet.Det är lätt att slå och trycka ner med ’Totuuden kannet’, ’Sanningens pärmar’. De skyddar också och ger trygghet. Är det illusion eller sanning? ’Totuuden kannet’ är ett parverk. Serien består bara av dessa två verk. Verken är monotypier. Jag har arbetat som konstgrafiker sedan 2005. Konstgrafiken tilltalar mig på grund av dess mångsidighet och t.o.m. gränslöshet. Jag vill bryta grafikens gränser. Konstgrafik stämplas lätt som s.k. vykortskonst, men i verkligheten är det bara fantasin som sätter gränser. Med konstgrafikens metoder kan man skapa installationer, skulpturer, animation. Det här intresserar mig.”
Sini Björkholm utexaminerades från Svenska Yrkeshögskolan 2005 (BFA), och har bland annat jobbat som museipedagog vid Vasa stads muséer, med konstundervisning för barn och undervisat i grafik