Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Vilande Buddha

I Caroline Pippings konst är Buddha-motivet återkommande, men för Pipping är den buddhistiska filosofin mer än bara konstnärlig inspiration. Efter att ha tillbringat två år i Indien under det tidiga 1990-talet kom buddhismens filosofier att bli av stor betydelse för Pippings andliga sökande. Denna spiritualitet genomsyrar hennes målningar där abstrakta mönster och symboler ofta möter mänskliga figurer.

Vid årsskiftet 2007–2008 återvände Pipping till Indien på en pilgrimsresa. Under denna resa nådde hon den heliga platsen Bodh Gaya, där Gautama Buddha lär ha nått sin upplysning. Denna resa kom att influera Pipping när hon målade verket Vilande Buddha inför en utställning på galleri AMA i Helsingfors senare under 2008. Målet med verket var att nå ett så avslappnat och kravlöst uttrycksätt som möjligt. Detta gjorde Pipping med hjälp lösa och lediga penseldrag som bildade den enkla och harmoniska kompositionen. Den blåa färgskalan knyter an till floden Ganges som skär genom Indien, och flodens rörelser går också att se i målningens ledigt flytande penseldrag. Med denna stillsamhet och frihet ville Pipping förmedla något av den buddhistiska filosofins kärna.

Caroline Pipping föddes 1958 i Helsingfors. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin 1987 och har varit aktiv som konstnär sedan 1986.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)