Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Utan titel, serie med 10 fotografier

Ulrika Ferms platsspecifika projekt består av 10 fotografier från Arcadas olika byggnadsskeden. Fotografierna tar fasta på och synliggör sådana material och ytor som täckts, gömts och försvunnit när byggnaden stått klar.

I Ulrika Ferms serie ingår 10 fotografier som alla fungerar som titthål in i en förgången tid. Bildernas estetik påminner långt om hennes tidigare arbeten; fotografierna är abstraherade och avskalade.

Fotografierna, som är utförda i skala 1:1, är utspridda i byggnaden på, eller alldeles i närheten av, de platser där de är tagna. Av den anledningen påträffar man med dem på oväntade och överraskande ställen. I aulan invid huvudingången möts man exempelvis av en trasslig härva sladdar, fotograferade där huvudelskåpet nu finns. Och i restaurangen hänger ett fotografi av väggen såsom den såg ut innan den putsades. Konstnärens intention är att ge åskådarna upptäckarglädje, både vad gäller motiven och placeringen.

Ulrika Ferms projekt var extra uppskattat av de involverade byggarbetarna. Projektet synliggjorde deras arbetsinsats och gav dem den erkänsla de förtjänar, men som ofta faller i glömska i och med att den polerade ytan täcker alla tidigare arbetsskeden.

”Det som intresserade mig mest efter diskussion med arkitekt Stefan Ahlman, var användningen av olika material i byggnaden. Arkitekten eftersträvar att materialen är naturliga och inte efterliknar ett annat material utan att de ’är sig själva’. Mina fotografier kunde ses som en motsats till detta. Fotografierna av ytor, ger vid första intrycket en illusion av att vara något annat, ett annat material, en oljemålning etc.” (Ulrika Ferm)

Ulrika Ferms fotoprojekt avtäcktes 23.11.2004.