Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Nutidsmänniska

Carina Granlunds konst består av lekfullt tragikomiska teckningar och målningar där hon utforskar människans inre liv och relationer till varandra. Granlund har hävdat att hon med sin konst försöker förstå sig själv och andra. Hon beskriver också sitt arbete som självironiskt, och väljer att hämta inspiration från sitt eget liv och sina egna misslyckanden.

Granlund tecknade Nutidsmänniska för nästan tjugo år sedan, och verket är hennes personliga tolkning av den samtida människan. Som mycket av Granlunds konst är verket mörkt humoristisk; även om det förmedlar en samhällskritik behandlar Granlund ämnet med humor.

I teckningen balanserar en människa på vattenytan och är på väg att sjunka ner till havets botten där fula fiskar simmar. Istället för en dykarhjälm har figuren endast ett ämbar på huvudet för att skydda sig från vattnet och fiskarna. Här uttrycker Granlund den känsla av ångest och hjälplöshet samtiden kan ge oss. Bilden går till största del i en gråskala, något Granlund beskrivit som ett medvetet val för att förmedla en form av andlig fattigdom.

Carina Granlund föddes 1967. År 1992 utexaminerades Granlund från Svenska Konstskolan i Nykarleby, det som i dag är Yrkeshögskolan Novia. Idag lever och arbetar Granlund i Petsmo i Korsholms kommun.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)