Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Utan titel

Vem ser oss när vi går över bron och försvinner in i grönskan?

Vem minns oss när vi korsar den mörka strömmen?

Blicken och minnena blir kvar när berättelsen fortsätter på sin väg in i det okända.

Mari Roosvalt (f. 1945) utexaminerades från Tallins konstuniversitet 1969, med specialiseringsområde måleri. Hon har sedan dess ställt ut talrika gånger och mottagit priser bl.a i Lettland och Vitryssland. Sedan 2001 är hon huvudansvarig för bildkonstavdelningen vid öppna universitetet vid Estlands konstakademi. Hon har under åren också varit aktiv i Estlands konstnärsförbund och i Estlands akvarellistförbund. Hennes verk finns i många estländska samlingar och även i utländska dito. År 2002 var Roosvalt Pro Artibus Artist in Residence i Ekenäs.

“…, jag är en romantiker. Jag är den som bygger broar – den som balanserar “det nya” och “det gamla”. Jag analyserar och sammanställer. Jag låter kulturen flöda genom mig och tar vara på de bästa bitarna. [… J]ag skriver in mig i det abstrakta måleriets tradition och i den romantisk-moderna strömningen, men samtidigt sammansmälter jag detta med ett mer objektivt medium – fotografiet. Medan det abstrakta måleriet representerar individualitet, romanticism och autenticitet, utgör fotografiet ett mer dokumentärt och objektivt medium.”