Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Välfärdens hus

Paula Blåfield är en av våra ledande keramikkonstnärer. Med leran som sitt huvudsakliga material tillfogar Blåfield ofta symbolik samt spår av mystik i sina verk.

Under tidigt 2000-tal, innan Blåfield blev känd för de motiv hon arbetar med idag, var huset ett återkommande motiv i hennes skapande. I “Välfärdens hus” kombinerar Blåfield lera med text. På ena sidan pryds skulpturen med texten ”the house of wealth” medan den andra sidan märks med orden ”things will never be the same again”. Längs med husväggen slickar sig lågor. Huset saknar även dörrar och fönster. Välfärdens hus i står i lågor, och vem som än befinner sig inuti har ingen chans att ta sig ut.

“Välfärdens hus” skapades vid millennieskiftet, och inger därmed en förvarning om vad framtiden kan bringa. Texten ”things will never be the same again” kan utläsas som både hotfull och hoppfull. Kommer branden i “Välfärdens hus” leda till slutet på välgång och lycka för mänskligheten, eller är det istället girighet och materialism som Blåfield figurativt satt eld på? Oavsett utstrålar verket att en era har kommit till ett slut och att saker aldrig kommer bli som förut, något som ger verket en sentimental stämning.

Paula Blåfield föddes 1960 i Vasa, där hon ännu idag lever och arbetar. Hon utbildade sig på keramiklinjen vid Aalto Universitet, då skolan fortfarande gick under namnet Konstindustriella högskolan.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)