Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 4–29.9. Nästa utställning öppnar 30.9

Sebramotiv I

Vi sugs in i de randiga virvlarna med rasande fart. De springer, snubblar och dansar så att det flimrar för ögonen. Hjorden på grönbete i stekande sol.

Stig Nyström (1924 – 2018) var en finländsk neurokirurg och professor. Han deltog i kriget. Sina konststudier genomförde han vid École Nationale Supérieure des Beaux Arts i Paris åren 1948–49, 1951 och 1953. Han verkade som gästforskare och biträdande lärare vid Harvard, och innehade den första ordinarie professuren i neurokirurgi i Uleåborg. Under hela sin yrkesverksamma karriär fortsatte han också att måla.

Om sitt måleri sa han:

När jag målade kunde jag komma bort lite. Och med pansarvagnarna var det så att vi kunde vara i hårda strider i två–tre dagar, sedan blev det en paus på ett par dagar före följande strid. Då fanns det tid att måla.