Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Ögonblicket i stillheten

När ljuset och jorden vilar i ett. När rörelsen har hittat till ro och cirkeln äntligen kan slutas. Olof Kangas verk ger oss hopp, om så bara för ett ögonblick.

Kangas säger själv om sitt arbete:

”Mina målningar är en sorts själsliga landskap, eller resor i tid och rum.
Bortom horisontens ogripbara avstånd ser jag nya visioner.
Cirkeln symboliserar universums kosmiska helhet, tidlösheten, evigheten…
De många transparenta färgskikten återspeglar både det inre och yttre i helheten.
Genom de skiftande nyanserna anar jag känslointryck av hemliga landskap, drömmar, längtan…”