Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

Flicka simmar bottengroda

Med oändlig variation och nyfikenhet lyckas Fredriksson gestalta de vardagligaste syner. Det sprudlar av glädje och färgen bubblar av liv. Den ursprungligaste av visuella former – cirkeln – blir en hyllning till ljuset.

Stig Fredriksson (1929–2008) var en finländsk målare och fick sin utbildning vid Fria konstskolan och Finlands konstakademis skola i slutet av 1940-talet. Hans verk karaktäriseras av formmässig enkelhet, till och med stramhet, och fullödig färgrikedom. Bland vännerna kallades han “Stigu med bollarna”.Fredriksson verkade som lärare i måleri vid Borgå medborgarinstitut, Finlands konstakademis skola, Konstindustriella högskolan och Nordiska konstskolan i Karleby. Han var aktivt engagerad i nordiskt konstnärssamarbete och medverkade bl.a. i Nordiskt konstcentrum på Sveaborg.