Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 18.3–12.4. Nästa utställning öppnar 13.4

Abstrakt motiv

En komposition full av energi. De svartvita kontrasterna och den gula färgen sätter hela verket i rörelse. Nordström visar hur formen och färgen – och deras inbördes förhållande – är de grundläggande byggstenarna i en livsbejakande konstruktion.

Lars-Gunnar “Nubben” Nordström (1924 – 2014) är ett av de centrala namnen i finskt konstliv under efterkrigstiden. Han företrädde den konstruktivistiska riktningen och kan räknas till pionjärerna för non-figurativ konst i landet. Hans matematiskt konstruerade målningar med strama uttryck möttes inledningsvis av kritiska röster och oförståelse på hemmaplan, men Nordström kunde framgångsrikt räknas till de för tiden rådande internationella strömningarna.