Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Spanskt landskap

Naturens inslag i form av buskar, träd och kullar är böljande medan de arkitektoniska elementen är strikt geometriska. Överlag är Ekelunds målningar koloristiskt nedtonade. Betraktaren bjuds på harmoni i färgerna och formerna. Ljuset och den disciplinerade arkitektoniska strukturen är karakteristiska för Ekelund. Kompositionerna bestående av vågräta och lodräta linjer och ytor, ger tillsammans med de ljusa, varma färgerna Ekelunds konst ett dämpat och nästan melankoliskt uttryck. Inga människor förekommer i målningarna.

Intresset för arkitekur var gemensamt med brodern, arkitekt Hilding Ekelund medan Cezannes landskapsmålningar från 1880-talet, däribland målningsserien Montagne Sainte-Victoire, uppenbarligen har haft ett stort inflytande på Ekelunds måleri. Men i motsats till sin förebild Cézanne målade alltså Ekelund också urbana miljöer.