Sök på hemsidan

Sinne: ti–sö kl. 11–17 | Elverket: stängt. Ny utställning öppnas 16.6.2023

Asphodel Meadows

Sinna Virtanen, Asphodel meadows, 2022– (foto: Jo Hislop)

Performance, längd: cirka 1 h 30 min. Deltagare: dramaturg, konstnär Sinna Virtanen tillsammans med 3 skådespelare, publiken deltar i perfomancen.

Verket Asphodel meadows har fötts ur ett behov av att skapa utrymme för sorg och generellt behandla sorg i vår oroliga värld, men också ur en vilja att beskriva Östersjön i en fullskalig ekokris. Fokus ligger på att se och uppfatta havet. Huvudpersonen i manuskriptet, föreställningsplatsen och verkets interaktiva inslag är Östersjön. Verket har tillkommit genom ett multilateralt samarbete mellan konst och vetenskap: Virtanen vistades i Pro Artibus konstnärsresidens i Korpoström i Åbolands skärgård 2021, där hon dagligen observerade forskarnas arbete vid Åbo Akademis marinbiologiska station. Verket hade premiär på Hangö Teaterträff sommaren 2022.