Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Det var en gång, på den här platsen (Kino)

Detta fotografi är en del av en fotografiserie som bildkonstnären Johanna Lecklin gjorde för utställningen ”Det var en gång, på den här platsen” i Serlachiusmuseet Gustaf i Mänttä 2019. För utställningen använde hon sig av Serlachiusmuseernas arkivmaterial som berör inbördeskriget och fotograferade vyer i Mänttä. Lecklin söker ofta fram berättelser och händelser ur historien med vilkas hjälp man kan berätta också om nutiden. Denna helhet borrar sig ner i en smärtpunkt i Finlands historia och utforskar möjliga följder och spår av händelserna år 1918. Men även om fotografierna är starkt lagda till inbördeskriget och Mänttä kan de också ses som sådana, det vill säga utanför den utställningskontext de var utställda i. Man kan också betona att Lecklin har fotograferat tiden. Lecklin hävdar själv: ”När jag fotograferade, tänkte jag också på minnen, nostalgi och vad som blir kvar år kommande generationer och också på exempelvis Hiroshi Sugimotos biografbilder, som emellertid är svartvita, och Candida Höfers teaterinteriörer.”

Johanna Lecklin (f. 1972) bor och arbetar i Helsingfors. Hon studerade vid Bildkonstakademin 1995–1999 och 1999–2003, på medialinjen vid The Slade School of Fine Art i London 1998–1999 samt ställde ut första gången 1996. Lecklin har också studerat konsthistoria, filosofi, film och genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Hon jobbar främst med fotografi, kortfilmer och video. Lecklins doktorsavhandling Föreställd äkthet. Om deltagande konst och dess etik (Bildkonstakademin, 2018) tar upp frågor som berör deltagande konst, klyftan mellan det dokumentära och det fiktiva, föreställd verklighet och etik angående de ovannämnda, samt frågor om upphovsmannaskap. För tillfället verkar Lecklin som gästforskare vid Bildkonstakademin.

Camilla Granbacka, t.f. curator för samlingen