Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 18.3–12.4. Nästa utställning öppnar 13.4

Bachman Warbler

Axel Antas, Bachman Warbler, 2021, bronsskulptur på tillhörande piedestal.

Bildkonstnären Axel Antas fågel i brons representerar en akut hotad fågelart. Bachmanskogssångare är en mycket fåtalig fågel i familjen skogssångare som enbart förekommer i sydöstra USA. En äldre mans hand håller i fågeln. Det är frågan om konstnärens fars hand som Antas har låtit gjuta av på ett traditionellt sätt. Fågeln har Antas låtit skriva ut i 3D. Därefter är både handen och fågeln gjorda i vax och slutligen i brons. Handen som håller fågeln ställdes ut tillsammans med tre andra liknande bronsskulpturer på piedestaler i den internationella grupputställningen Beröring (Coming to our senses) i Helsingfors konsthall hösten 2021. Med fanns också Antas monokroma fotografier av händer. Det fanns en stark koppling mellan händerna i Antas verk och likaså aspekten av att inte vara i ”samma rum” som händerna. Utställningen tog plats under coronaviruspandemin och hade en stark koppling till behovet att röra vid varandra.

Överlag för Antas fram en stark längtan att röra vid naturen, samt att vara med och skapa den i sin produktion av konceptuella fotografier, videoverk och skulpturer. Hans verk kan ses som en hyllning till naturens mystik, men vid närmare titt framkommer spår av människan. Axel Antas har länge behandlat landskapet i sin konst; genom att vistas i landskap, filma, teckna och fotografera det. Han har bland annat gjort fotografier med färgade rökmoln som stiger upp ur landskap. Mycket handlar om att försöka förstå, fånga och omvandla omgivningen. Konstnären tar sitt eget grepp om detta klassiska motiv, med intryck från romantikens måleriska landskap och 1970-talets jordkonst som gjorde naturen till konstens material.

Axel Antas (f. 1976) är utbildad vid Goldsmith College i London.  Han var Pro Artibus Snäcksund-stipendiat 2013–2016 och är nu bosatt i Grankulla.  Antas använder sig av både gråtonad teckning, fotografi, skulptur och video i sitt skapande.  Han har länge behandlat landskapet i sin konst; genom att vistas i landskap, filma, teckna och fotografera det. Mycket handlar om att försöka förstå, fånga och omvandla omgivningen.  Minimalism är en egenskap som kännetecknar Antas arbete, han reducerar för att förstärka. 

Camilla Granbacka, curator