Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Den vandrande jungfrun

Spiritualitet och mystik är ett återkommande tema i Gun ”Gunzi” Holmströms konst, och “Den vandrande jungfrun” är inget undantag. Målningen skapades ursprungligen som en del av en serie på tolv målningar vid namn Lärjungarna. Idén bakom serien är att alla människor söker efter sitt sanna jag och sin uppgift i livet. Detta mål förenar oss alla, fastän vi kanske bär oss åt på olika sätt eller tar olika vägar för att uppnå det. I “Den vandrande jungfrun” framförs detta spirituella sökande med hjälp av det harmoniska, nästintill meditativa, intryck de ljusa färgerna och mjuka formerna inger.

Det spirituella i måleriet förstärks av det faktum att Holmström själv beskriver målningarna i serien som ikoner. Detta framkommer delvis i anspelningen till Jungfrun i verkets titel, men också då det gäller materialet och tekniken. Holmström har grunderat målningen med samma metod som ikonmålare använt i århundraden: linnetyg täckt med lager av djurlim och pulveriserad krita. Ytterligare är användningen av äggtempera på träpannå den vanligaste tekniken då det gäller traditionell ikonkonst.

Gun Holmström föddes 1964 i Borgå och har varit aktiv som konstnär sedan det tidiga 1990-talet. Utöver måleriet har Holmström tidigare även arbetat med installationer och videokonst.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)