Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

Det vita fåret

Ylva Holländer är född 1955 i Boden i Sverige, uppvuxen i Finland och lever och arbetar i Borgå i Finland. Hon utexaminerades från Finlands konstakademis skola 1978.