Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Upplysningsläran

I sina verk använder sig Ylva Holländer av lekfullhet och humor för att utforska djupare existentiella frågor. I och med att tekniken ofta väljs efter idén har Holländer använt sig av flera olika uttrycksätt under sin karriär; allt från mindre skulpturer till större installationer.

I verket “Upplysningsläran” har Holländer kombinerat en porslinfigurin från en loppmarknad med porslinslera för att skapa en mångfacetterad skulptur i kollagestil. Verket ställdes första gången ut i samband med grupputställningen “Salon de Porveaux” i Borgå Konsthall 2016. Utgångspunkten för utställningen var rokokokonsten, vars fenomen konstnärerna fick tolka fritt. I “Upplysningsläran” låter Holländer rokokons lättsamhet och lekfullhet förmedlas genom den tidstypiska porslinspojken och användningen av vitt och glättiga pastellfärger. Denna glättighet kontrasteras med verkets titel som anspelar på den samtida Upplysningen, en filosofisk period som präglades av värdering av sunt förnuft. Detta förmedlas med hjälp av de randiga kulor porslinspojken står på, där ränderna symboliserar upplysningens nya tankar och mängden bollar visar hur tankarna förökar sig. Genom att ställa det estetiskt ytliga inom rokokon mot det filosofiskt intellektuella inom upplysningen skapar Holländer en intressant kontrast och ett djup i verket.

Ylva Holländer föddes 1955 i Boden, Sverige och är numera bosatt i Borgå. Hon utexaminerades 1979 från grafiska linjen vid Finlands konstakademis skola (nuv. Bildkonstakademin). Holländers verk ingår bland annat i Amos Andersons konstmuseums och Finlands konstförenings samlingar.

(Ellenore Wentjärvi, konststuderande)