Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Hanne Ivars: Power and Glory

Pris 20,00€

Boken är den andra i ordningen av Stiftelsen Pro Artibus forskningsbetonade samlingspublikationsserie. Syftet med publikationsserien är att presentera samtidskonst och belysa stiftelsens samling ur forskningsperspektiv. Seriens grundidé är att varje publikation ska innehålla en text av en sakkunnig om ett verk som hör till stiftelsens samling. Följaktligen behandlas konstverket på ett osedvanligt mångsidigt och djupgående sätt.

Hanne Ivars blev magister från Bildkonstakademin år 1998. Hon har arbetat med dockanimationer sedan 2008 och utvidgat sitt uttryck till att omfatta ljus- och färganimationer sedan 2016. Power and Glory (2013–2014) är en animationstrilogi som stiftelsen Pro Artibus har producerat. I verket behandlas de sociala och politiska faktorer som påverkar oss och de val vi gör. Stop-motion dockanimationerna har en stark emotionell laddning och rik symbolisk betydelsevärld.

Den aktuella publikationen behandlar Hanne Ivars videotrilogi Power and Glory. Texten har skrivits av Kiasmas intendent, FD Kati Kivinen. Kati Kivinen arbetar vid Kiasma som intendent för samlingarna. Hon har disputerat i konsthistoria vid Helsingfors universitet 2014. I sin avhandling undersöker Kivinen installationer som innehåller rörlig bild. Hon fokuserar i synnerhet på de dimensioner som har att göra med utställningsutrymmet och berättandet. Hon beaktar även varseblivningen av videoinstallationer, och behandlar i det här sammanhanget också andra konstformer som är öppna för rumslighet, kroppslighet och tidsmässiga faktorer.

ISBN 978-952-68160-9-8
Författare: Kati Kivinen
114 sidor
Språk: svenska/finska/engelska

  • Beställ publikationen

    Portoavgift tillkommer