Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

Förutom lejonen gjutna i gul betong består verket också av en lyktstolpe och ett dike med vatten som omger skulpturinstallationen