Stiftelsen Pro Artibus samlingspolitik (pdf)

Stiftelsens samling består av över 1000 konstverk. De äldsta verken härstammar från början av 1900-talet och samlingen utökas kontinuerligt med samtidskonst. Samlingen grundar sig på den konst som Svenska kulturfondens började samla år 1957. Samlingen består till största delen av verk av finlandssvenska konstnärer, som representerar den moderna och samtida konsten. Inom samlingen finns även olika avdelningar såsom konstnärers självporträtt, Yngve Bäcks, Eva Törnwall-Collins och Stig Nyströms donationer, offentliga verk, SFP:s ordförandens porträttsamling samt verk av konstnärer som verkat inom ramen för stiftelsens Artist in Residence program.

Heidi Lampenius Sea Stories I, Akryl och bläck på duk, 300 x 250 cm

OFFENTLIGA VERK

Den offentliga konsten gör bildkonsten till en del av människornas liv och vardag. Boendemiljön och stadsbilden blir mångsidigare och får sin egen prägel av det offentliga verket. Konstverkets omgivning får således en starkare identitet, blir lätt att känna igen. Alla har en egen åsikt om de offentliga verken, vilket är rimligt då de tillhör alla. Stiftelsen Pro Artibus har medverkat som sakkunnig i flera projekt gällande offentlig konst.

I samband med nybyggen tillämpar man ibland procentprincipen, vilket innebär att en del av byggnadsprojektets helhetsbudget (t.ex. en procent) reserveras för inköp av konstverk. I Sverige beslöt man redan 1937 att tillämpa denna princip. Finland följde snart efter, och 1939 bestämde riksdagen att procentprincipen ska tillämpas åtminstone i de mest betydelsefulla byggnadsprojekten. Senare blev principen en etablerad del av de statliga byggnadsprojekten. På den kommunala sidan beslöt t.ex. Helsingfors att ta procentprincipen i bruk år 1991. Flera andra kommuner har följt huvudstadens exempel.

Stiftelsen Pro Artibus har medverkat som sakkunnig då offentliga verk planerats till bl.a. följande ställen: Arabiastranden (Helsingfors), Majblomman (Helsingfors), Academill (Vasa), Korsholm, Vandahuset (Vanda), Kristinestad, Pargashuset (Pargas), Vindängen (Esbo) och Campus Allegro (Jakobstad).

I Ekenäs har Stiftelsen Pro Artibus tillsammans med Raseborgs stad och Schjerfbecksällskapet rest ett minnesmärke över Helene Schjerfbeck, The Finnish Untuned Bell. Konstverket förverkligades av den norska konstnären Anne Katrine Dolven, som 2010 vann den internationella tävling som stiftelsen utlyste. I tävlingen deltog allt som allt 148 förslag. Minnesmärket avtäcktes 19.5.2011.

 

Deponeringsverksamhet

 

Stiftelsen Pro Artibus deponerar sina konstverk hos allmännyttiga organisationer, företrädesvis inom det finlandssvenska språkområdet och -verksamheten. Deponeringarna är kostnadsfria och görs vanligtvis i perioder om 10 år. Verken härrör alla från stiftelsens samling, som huvudsakligen utgörs av finländsk samtida- och modern konst. Stiftelsen transporterar och hänger själv konstverken på deponeringsplatsen, vilket inte medför några kostnader för låntagaren. De enda utgifter som åläggs låntagaren är konstverkens försäkringar under deponeringsperioden. Konstverken försäkras till deras fulla värde och uppgifter därom tillhandahålls av stiftelsen. Mellan låntagaren och Stiftelsen Pro Artibus upprättas ett deponeringsavtal. Tilläggsuppgifter fås av curator Juha-Heikki Tihinen och amanuens Erica Wulff.

 

 

Kontakt

 

Juha-Heikki Tihinen

curator
+358 400 688 458
juha-heikki.tihinen@proartibus.fi

Erica Wulff

amanuens
+358 40 5623361
erica.wulff@proartibus.fi

 

 

Kaj Nylund

konservator
+358 19 2239 014
kaj.nylund@proartibus.fi