Stiftelsen Pro Artibus är fristående självständig del av Svenska kulturfonden. Vårt ändamål är att främja den svenska kulturens utveckling i Finland. Vi äger, förvaltar, förkovrar och förmedlar en konstsamling som främst består av finlandssvenska konstnärers verk. Vi främjar finlandssvensk konstnärlig verksamhet och arbetar med och för en bred publik.

 

Då vår vd vid årsskiftet övergår till nya uppgifter, söker vi från samma tidpunkt

EN NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

 

Verkställande direktören, vd:n bär det övergripande ansvaret för såväl det konstnärliga arbetet som för stiftelsens förvaltning.

Vi förutsätter att den sökande har god kännedom om konstfältet och om samtidskonst, erfarenhet av att leda ett kreativt team och god organisatorisk förmåga.

Till fördel räknas om den sökande har högre högskoleexamen, erfarenhet av administration och personalförvalting samt goda kontaktnät i Finland och Norden.

Sänd din ansökan, CV och löneanspråk senast 26.10.2018 till vår administrativa assistent Carina Blomqvist, carina.blomqvist@proartibus.fi. Ordförande Astrid Thors svarar på frågor, 050-5252557.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

 

Bild: Mirage, Juan Betancurth & Daniel Neumann, Viherpaja, 2016