Stiftelsen Pro Artibus söker en konstpedagog med inriktning mot digitala medier för anställning i Vasa.

 

Vi söker en person som har ett innovativt tänk i fråga om att föra ihop pedagogik och konst via digitala medier. Konstpedagogen ska utgående från Stiftelsen Pro Artibus verksamhet och strategiska målsättningar i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, skapa modeller för digitalt konstpedagogiskt arbete och skolsamarbete. Därtill ska konstpedagogen göra förbredande arbete inför ett kommade konstnärligt residensprogram inom ÅA och vara Pro Artibus kontaktperson i Vasa.

Den sökande ska ha god kännedom om digitala/sociala medier och god insikt i konsthistoria och samtidskonst. En konstnärlig, konsthistorisk eller konstpedagogisk utbildning samt en dokumenterad konstpedagogisk erfarenhet är ett krav. Vi önskar också att den sökande har kännedom om nationella läroplansgrunden.

Vi lägger stor vikt vid god organisatorisk förmåga och relevanta kontaktnät i Österbotten. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet, noggrannhet, ansvarsfullhet och goda kommunikativa egenskaper är viktiga. Goda kunskaper i svenska, finska och engelska samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift är önskvärt.

Tjänsten är deltid 50%. Flextid tillämpas på arbetsplatsen. Anställningen är ettårig med möjlighet till förlängning. Anställningen kan inledas under hösten 2018.

Mera information ger vd Sabina Westerholm, tfn 050-4002075. Fritt formulerad ansökan jämte cv skickas senast den 17.8.2018 per e-post till sabina.westerholm@proartibus.fi.

Pro Artibus är en fristående del av Svenska kulturfonden. Stiftelsen förvaltar en bred konstsamling som förkovras årligen. Vi arbetar på en bred front med den finlandssvensk bildkonst. I Ekenäs driver vi Galleri Elverket och i Helsingfors Sinne, bägge med regelbunden utställningsverksamhet. Turnerande utställningar produceras kontinuerligt. I Ekenäs driver vi två residensprogram inom ramen för helheten Snäcksund. Betydande satsningar görs på ett nyanserat publikarbete.

 

Foto: Ida-Lina Nyholm