Elverket är ett konstcentrum beläget i kärnan av Ekenäs. Här finns ett 120 m2 stort galleri, stiftelsen Pro Artibus kansli samt en konservatorsateljé. År 2003 tog stiftelsen i bruk den byggnad som som sedan 1909 fungerat som ”elektrisk central för Ekenäs stad” och därefter som kontor för stadens elverk. I galleriet arrangeras årligen 4-6 utställningar samt övriga publika evenemang. Elverket är handikappanpassat.

Utställningar

Elverkets utställningsprogram har sin tyngdpunkt på den moderna och samtida konstens olika fenomen. Här arrangeras årligen 4-6 utställningar samt övriga publika evenemang. Tilläggsuppgifter fås av curator Juha-Heikki Tihinen eller amanuens Erica Wulff.

Program

I samband med utställningarna i Elverket erbjuds olika publika program och evenemang riktade till såväl barn som vuxna. Tilläggsinformation fås av curator för publikarbete Katja Långvik.

 

Öppettider

Galleri Elverket är öppet tisdag–fredag kl. 13–17, lördag–söndag kl. 11–17. Stängt på måndagar.

 

KOntakt

Kansli +358 19 223 9010

Curator Juha-Heikki Tihinen + 358 400 688 458

Curator för publikarbete tf Katja Långvik + 358 40 526 9369

Amanuens Erica Wulff +358 19 223 9012